Buitenplaats Westerbroek

Ligging

Velsen - ongeveer op de hoek Broeklanden en het noord-zuidtracé van de Hofgeesterweg

Geschiedenis

In 1692 kocht de Amsterdamse koopman Daniel Bernard, heer van Kattenbroek en de Uytenduiken van Mastwijk, de hofstede van mr. Dirck Munter. Tot 1770 bleef de familie Bernard eigenaar.

In 1754 kocht mr. Jan van de Poll, koopman, bankier en assuradeur, het Huis te Spijk. Deze bezitting breidde hij in 1775 uit door aankoop van het naburige Broekeroog en in 1770 door aankoop van Westerbroek. Hij liet het herenhuis van Westerbroek met bijbehorende gebouwen daarna afbreken. De boerderij van de voormalige hofstede werd in 1990 afgebroken.

Bewoners

  • - 1692 mr. Dirck Munter
  • 1692 - Daniel Bernard
  • - 1770 familie Bernard
  • 1770 - mr. Jan van de Poll

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@