Huis Rooswijk

Ligging

Velsen-Noord - Staalstraat

Geschiedenis

In 1625 werd de hofstede verkocht door Heyndrick Engelse aan de Amsterdamse apothekersfamilie Heringa. In 1654 kocht de Haarlemse burgemeester Cornelis Guldewagen de hofstede. Hij breidde het terrein van de hofstede verschillende keren uit.

De Amsterdamse koopman Johannes van Tongeren liet in 1708 een herenhuis aanbouwen tegen de al bestaande boerderij. Tussen 1728 en 1735 was de buitenplaats in bezit van de eigenaar van het naburige Westerwijk, mr. Pieter Pels. In 1735 werd het verkocht aan de wapen- en ijzerhandelaar mr. Reynier Bouwens. Deze liet in 1737 een nieuw herenhuis bouwen. De zoon van Reynier Bouwens, mr. Daniel Jan Bouwens breidde de buitenplaats in 1757 uit door aankoop van de boerenwoning 'De Zaad'. In 1766 kocht hij bovendien het grootste gedeelte van de naburige hofstede Westerwijk van mr. Nicolaasz Hasselaar.

Tussen 1816 en 1842 was J.H. Graaf van Bylandt eigenaar van de buitenplaats. Zijn opvolger, mr. Aalbrecht Arent del Court van Krimpen sr., liet het park van Rooswijk omstreeks 1875 opnieuw aanleggen. Omstreeks 1890 liet mr. Aalbrecht Arent del Court van Krimpen jr. het huis opnieuw uitbreiden door aanbouw van twee schilderachtige torens in historiserende stijl.

In 1911 brandde het kleine huis uit 1708 met de aangebouwde stalling af. Het werd vervangen door een personeelswoning. Vanaf 1918 werde de terreinen van de buitenplaats aangekocht voor aanleg en uitbreiding van Hoogovens. Vanaf 1939 deed het nog als kantoor voor Hoogovens. In 1944 brandde het huis af. In verband met de uitbreiding van Hoogovens werden de resterende bijgebouwen na 1955 gesloopt.

Bewoners

  • - 1625 Heyndrick Engelse
  • 1625 - 1654 familie Heringa
  • 1654 - Cornelis Guldewagen
  • 1728 - 1735 mr. Pieter Pels
  • 1735 - mr. Reynier Bouwens
  • 1815 - 1842 J.H. Graaf van Bylandt
  • 1918 - Hoogovens

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Hart van Kennemerland

Foto's © Albert Speelman 2024

@