Huis te Schulpen

Ligging

Velsen-Noord - aan de Wijkerstraatweg ter hoogte van de Pelsstraat

Andere benaming

Oud Schulpen

Geschiedenis

Al in 1422 stond op deze plek een boerderij. De boerderij werd waarschijnlijk omstreeks 1600 vervangen door een nieuw huis. In 1622 wordt het terrein gekocht door Augustijn van Teilingen, die zijn nieuwe bezitting waarschijnlijk gebruikt als buitenplaatsje.

Via Judocus Cousebandt ging de hofstede over op zijn zoon Adrianus Franciscus Cousebandt. In 1753 wordt het gekocht door Anna Elisabeth Geelvinck, weduwe van Lucas Pels. Waarschijnlijk was Pieter Clifford Jansz. degene die voor 1783 een menagerie inrichtte en een gedeelte van de tuin liet aanleggen als 'Engelsplantsoen'. In 1783 wordt het door Daniel Hooft Gerritsz. gekocht. Hij was ook eigenaar van Velserbos en Kralenberg. De volgende eigenaar, Hendrik Kromhout, schepen van Velsen, verkocht de menagerie en andere roerende goederen en liet huis voor 1802 slopen.

Tussen 1826 en 1832 verdwenen ook het voormalige koetshuis, de stalling en de koepel. Nu was alleen de boerderij nog over. Deze boerderij was in 1902 in bezit van de familie Langendijk en werd in de jaren dertig van de 20ste eeuw gesloopt om ruimte te scheppen voor woningbouw.

Bewoners

  • 1622 - Augustijn van Teilingen
  • 1753 - Anna Elisabeth Geelvinck
  • 1783 - Daniel Hooft Gerritsz.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@