Hofstede Esterenburg

Ligging

Vierpolders - Middelweg 5

Geschiedenis

De buitenplaats zal vermoedelijk gesticht zijn door mr. Cornelis Langereis (ca. 1675-1745), Raad en oud-burgemeester van Brielle. In de boedelbeschrijvig van zijn nalatenschap op 26 maart 1745 vermeldt namelijk het bezit van "een Herenhuis, bouwmanswoning, schuur, barg en boomgaarden in Vierpolders, en 167 gemeten en 235 roden bouw- en weiland gelegen in de Jan Huijgenhoek, de Kloosterhoek, de Veckhoek (Riethoek), de Betjes Hil, de Nieuwe Goote en het Kleine Gootje".

Cornelis Langereis werd in 1737 benoemd tot Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen in Voorne en de Beijerlanden. Om deze belangrijke functie te bekleden moest hij behoren tot de 'Breedste Geërfden'. grondbezitters met op zijn minst 100 gemeten (50 hectaren) land. Eerst dan was men gerechtigd de vergadering van de Staten van Voorne bij te wonen. Hij heeft wellicht in het zelfde jaar de Hofstede met bijbehorende gronden gekocht.

Na zijn overlijden in 1745 werd de huishoudster Maria Michot eigenaresse van de hofstede. Cornelis Langereis stierf kinderloos. En zijn huishoudster werd zijn erfgenaam. Zij heeft de hofstede voor 1757 verkocht. In dat jaar is de hofstede in bezit gekomen van Johan Aarnoud Gallas (1688-1777), 'luitenant-colonel en capitein van een compagnie quardes te voet' en lid van de vroedschap en oud-burgemeester van Brielle.

Gallas was een flamboyante persoonlijkheid, die links en rechts land op Voorne aankocht. Zijn grootste aankoop was op 4 mei 1753 van de 'hofstede en tuynmanshuis cum annexis genaamd Stuyvesande'. Hij heeft deze buitenplaats royaal laten verbouwen en met landerijen uitgebreid. Naast deze buitenplaats bezat hij ook nog de boerderijen Poepenburg, Kikkerenburg en Esterenburg. De laatste verhuurde hij in 1757 voor zeven jaren aan Hendrik Keiser te Abbenbroek. In het contract werd de bepaling opgenomen dat het herenhuis ter beschikking van de verhuurder bleef.

In verband met het faillisement van de heer Gallas in 1761 werd de buitenplaats Stuyvesande en zijn overige bezittingen executoriaal verkocht. Esterenburg werd vermoedelijk gekocht door Jean Louis van Alderwerelt (1711-1779), geboren te Amsterdam. Op 2 juli 1779 verkopen zijn erfgenamen, mr. Adriaen Souls en Adriaan Louis van Alderwerelt de bouwwoning, bestaande uit "een herenhuis, bouwmanshuijs, keet etc genaamt Esterenburg, staande in de Oude Goote op het quohier der Huijsen getekend no 8 met de navolgende 141 gemeten, alsmede de boomgaard genaamd 'de vuijle vaetdoek' ",aan Gabriel Leonard van Oosten (1745-1819), stadhouder van Brielle en Voorne.

Van Oosten was gehuwd met Catharina Blankert. Zijn oudste dochter Maria trouwde met Daniel van Slingeland uit Schoonhoven. Zij erfde de boerderij met bijbehorende landerijen. Na haar dood komt het in bezit van haar zwager Anthonie Hendrik van Kruyne (1785-1877), die in 1819 gehuwd was met Wilhelmina van Oosten. In 1877 overlijdt hij kinderloos.

De hofstede werd bij een openbare verkoping voor 106.437,85 gulden gekocht door de heer Meerbug te Anrhem, voor diens dochter de weduwe Catharina Loopuyt-Meerburg. In 1929 ging de boerderij bij vererving over op Charles Maria Boonen.

De boerderij werd van 1813 tot 1931 gepacht door de familie Scheijgrond. In 1931 werd ook de boerderij met bijbehorende gronden verkocht. Verschillende landerijen werden door diverse boeren en grondeigenaren gekocht. De boerderij en enkele hectaren land werd afgemijnd door Leendert Luijendijk. Luijendijk, een koopman te Rozenburg, verkocht de boerderij direct door aan Simon Dekker, een boerenzoon afkomstig uit Strijen.

Bij koop was de heer Dekker reeds weduwnaar met zeven kinderen. Met enkelen is hij het bedrijf gestart. Na zijn overlijden namen de zonen Kees en Teun en dochter Sientje het bedrijf over. De familie Dekker beheerde de boerderij tot dat zij niet meer konden.

Op 3 juli 2002 werd de boederij gekocht door de Vereniging "Hendrick de Keyser". De boerderij werd door de vereniging gerestaureerd.

Bewoners

 • 1737 - 1745 Cornelis Langereis
 • 1745 - Maria Michot
 • 1757 - 1761 Johan Aarnoud Gallas
 • 1761 - 1779 Jean Louis van Alderwerelt
 • 1779 - 1819 Gabriel Leonard van Oosten x Catharina Blankert
 • 1819 - Maria van Oosten x Daniel van Slingeland
 • - Anthonie Hendrik van Kruyne
 • - 1929 Johanna Catharina Loopuyt-Meerburg
 • 1929 - 1931 Charles Maria Boonen
 • 1931 Leendert Luijendijk
 • 1931 - Simon Dekker
 • - 2002 Kees, Teun en Sientje Dekker
 • 2002 - Vereniging "Hendrick de Keyser"

Bronverwijzing

 • Klok, J. - "Esterenburg, boerderij van licht en schaduw' - Website VoorneWiki.nl

Foto's © Albert Speelman 2024

@