Buitenplaats Holy

Ligging

Vlaardingen - Holysingel

Geschiedenis

De hofstede Holy was gelegen in de Holiershoekschepolder te Vlaardingen Ambacht. Reeds in 1343 werd Allert Aagte Muyssoon als bezitter genoemd, die het van zijn vader erfde.Allert Muys en zijn nazaten hebben de naam Muys van Holy aangenomen en behouden. In 1850, na het overlijden vande laatste eigenares, mevrouw Dreux van Holy, werd de toren van de ridderhofstad afgebroken. Het huis werd aan de nabijgelegen boerenwoning gevoegd en de gronden tot weiland en boomgaard bestemd. Alleen het toegangshek bleef bewaard.

De gemeente Vlaardingen ging in 1964 over tot afbraak van het hek en de brug in verband met de bouw van het nieuwe streekziekenhuis. De onderdelen werd opgeslagen en in 1971 werden de brug en het hek weer opgebouwd als toegang tot een tegenover het ziekenhuis aangelegd parkje.

Bewoners

  • 1343 - Allert Aagte Muyssoon
  • 1614 - 1640 dr. Johan Basius x Geertruid van der Dussen
  • - Maarten Weveringh
  • - 1850 mevrouw Dreux van Holy

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • Stadspark

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Hekken in Nederland

Foto's © Albert Speelman 2024

@