Hofstede Heemsmade

Ligging

Vleuten

Geschiedenis

De hofstede Heemsmade heeft wellicht al in een vroeg stadium naast de functie van een grote boerderij ook gediend tot buitenverblijf. Een overdrachtsakte van deze boerderij uit 1633 luidt als volgt: "Transport ten behoeve van Adriaen van Helmuijs van den Welle door de erfgenamen van Cornelis Ghijsbertssoon van Schoonderwoerdt, seekere halve hoeve landts groot 8 mergen ende 8 roeden ende ettelijcke voeten, met Huijs, Hoff bergen enden schueren, schaeps ende verckens, mitsgaders schuijdts ende wagenhuijsen, steenen duijfhuijs, melckhuijs, backhuijs ende brouwhuijs, mette brouwketel, coelvaten werkcuijp, tonnen ende alle andere gereedschappe daer toe behorene [....] genaempt Hemsmaede". De aanwezigheid van een stenen duiventoren en het grote aantal andere bijgebouwen zouden op een gebruik als buiten kunnen duiden. De aanleg van een oprijlaan vanaf de Utrechtseweg in de 18e eeuw is dan ook een logisch gevolg van deze ontwikkeling.

Bewoners

  • 1864 - 1901 Jan Willem Adolph Diemont x Margaretha Boxman
  • 1901 - 1916 Margaretha Boxman
  • 1917 - Daniël Egbert Hendrik Diemond - Riborg Marie Krog Struve

Huidige doeleinden

  • verdwenen

Bronverwijzing

  • Vleuten-De Meern. Geschiedenis en historische bebouwing.

Foto's © Albert Speelman 2023

@