Buitenplaats Bon Repos

Ligging

Vlissingen - Gerbrandystraat 115

Geschiedenis

De eerste eigenaar van de speelhof was Maerten Simons (Commijs). Hij had in 1646 van de wezen van Jacob Antheunis de Bree en van Geeraert de Neeve en in 1647 van Elisabeth Honincx in het Huge Adriaan Huyse block een drietal percelen gekocht, waarop hij in 1647 of 1648 Simons' speelhof moet zijn gebouwd.

Op de bekende Walcherenkaart van de gebroeders Hattinga (ca. 1750) blijkt het grondgebied van de speelhof door verdere uitbreidingen te grenzen aan dat van de hoven Paauwenburg en Lammerenburg.

In 1681 neemt Adriaan Taarlinck (of Teerlinck) het buitenverblijf over van de kinderen van Simon. Hij was kapitein van de burgerlijke krijgsraad van Vlissingen en stond te boek als koopman. Hij woont niet al te lang op het hof. Dat blijkt in 1704 als zijn vier kinderen Joris, Vincent, Adriaan jr. en Susanne het bezit van hun moeder, die dan al weduwe is, verkopen aan Jacobes de Larore (1662-1731).

In 1722 koopt Adriaan's zoon of kleinzoon Joris het geheel terug. In het transportdocument wordt het geheel als volgt omschreven: "Hofstede en speelhof. Met huis, prieel, wagenhuis, schuur, stalling, bakkeet, zomerwoning, boomgaard, wei- en zaailand:. Joris was schepen van Vlisisngen. Het optrekje zou van 1722 tot en met 1759 in het bezit blijven van het geslacht Taarlinck. Echter, tussen 1743 en 1748 was er gedurende een vijftal jaren sprake van twee eigenaren. Het eigendom werd toen namelijk gesplitst. Het grootste gedeelte ging naar Jan Babtiste Courlez en een klein gedeelte naar de weduwe van Pieter de Ruyter.

Kapitein Jan Taarlinck kocht in 1748 het eigendom van Courlez en in 1749 het bezit van de weduwe De Ruyter weer terug. Jan was beroepsmilitair en woonachtig in Vlissingen. Na het overlijden van Jan Taarlinck verkocht in 1759 zijn weduwe Helena Termaat haar hof aan de Middelburgse koopman Hermanus Huijge. In deze verkoopakte wordt pas voor het eerst de naam Bon Repos genoemd.

Na het overlijden van Huijgens in 1767 kreeg zijn weduwe Johanna Claudoré de buitenplaats in haar bezit. De buitenplaats wordt later verkocht aan Michiel Herklots. Na het overlijden van zijn vrouw Adiana Johanna Paays op 1 maart 1798 veranderde het. Hij verkocht de buitenplaats twee maanden later en weer een maand later overlijdt hijzelf.

Voor 500 pond Vlaams kocht landman Jacobus Pieterse uit Koudekerke de buitenplaats. Hij was de eerste die het huis niet alleen in de zomer, maar permanent als verblijfplaats had. Lang kon hij er niet van genieten. Na zijn overlijden in 1805 besliste zijn weduwe Magdalena Antheunisse dat haar dochter Adriana Helena Pieterse met haar man Samuël van Vlaanderen op de buitenplaats mocht wonen.

Samuël kocht de buitenplaats in de Franse tijd (1795-1814), een periode waarin de economische situatie geleidelijk aan verslechterde en ons land aan de financiële afgrond raakte. Vermoedelijk heeft hij als gevold van de slechte economische situatie zijn woonhuis na 1814 moeten afbreken. Bon Repos ging verder als boerenbedrijf met bijbehorende boerenwoning.

Na het overlijden van Samuël ging de boerderij over op zijn zoon Frans, voortgekomen uit zijn tweede huwelijk met Catharina Maas. Na het overlijden van Frans in 1890 nam zijn zoon Samuël jr de verantwoordelijkheid voor zich. In 1904 moet de boerenwoning zijn verbouwd, getuige de ingemetselde steen die nog altijd in de voorgevel van het huis te zien is. Na het overlijden van Samuël in 1910 ontfermd de weduwe Leuntje van Vlaanderen-Boone over het boerenbedrijf. In 1925 wordt zoon Frans jr.eigenaar van het boerderij.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog kreeg een neef van Frans van Vlaanderen, Adriaan Jaspese, de mogelijkheid om het boerenbedrijf van zijn oom te pachten. In 1973 verkoopt Frans van Vlaanderen zijn bezit aan de gemeente Vlissingen. De gemeente besloot in 1976 de boerenschuur te laten verbouwen en verhuurde Bon Repos vanaf 1977 aan de plaatselijke scouting.

Bewoners

 • 1647 - Maerten Simons (Commijs)
 • 1681 - Adriaan Taarlinck (of Teerlinck)
 • 1704 - 1722 Jacobes de Larore
 • 1722 - 1743 Joris Taarlinck
 • 1743 - 1748 Jan Baptise Courlez
 • 1743 - 1749 weduwe van Pieter de Ruyter
 • 1748 - 1759 Jan Taarlinck x Helena Termaat
 • 1759 - 1767 Hermanus Huijge(ns) x Johanna Claudoré
 • 1767 - Johanna Claudoré
 • - 1798 Michiel Herklots x Adiana Johanna Paays
 • 1798 - 1805 Jacobus Pieterse x Magdalena Antheunisse
 • 1805 - Adriana Helena Pieterse x Samuël van Vlaanderen
 • 1814 afbraak van het herenhuis
 • - 1890 Frans van Vlaanderen
 • 1890 - 1910 Samuël van Vlaanderen x Leuntje Boone
 • 1910 - 1925 Leuntje van Vlaanderen-Boone
 • 1925 - 1973 Frans van Vlaanderen
 • 1973 - gemeente Vlissingen

Huidige doeleinden

Van de buitenplaats is alleen de boerderij nog over. Deze wordt gebruikt door de plaatselijke scouting

Opengesteld

 • Toegankelijk voor gasten

Bronverwijzing

 • Den Spiegel - januari 2011 - Jaco Simons "Van Koudekerkse Speelhof tot Vlissingse Scoutingboerderij" pag 10-16

Foto's © Albert Speelman 2024

@