Buitenplaats Lammerenburg

Ligging

Vlissingen - Gerbandystraat (vroeger Koudekerkse zandweg). Ter hoogte van de nummers 16 - 116

Geschiedenis

De buitenverblijf werd gebouwd in 1633 door de Vlissingse koopman Cornelis Lampsins. Hij was een telg uit een roemrijke en welvarende familie. Deze buitenverblijf was een van de eerste buitens op Walcheren. De stichting van de buitenplaats valt in dezelfde periode als die van Joan Huydecopers Goudestein in Maarssen. Evenals als Huydecopers bouwde Lampins in de buurt van zijn buitenhuis mogelijk een aantal kleinere exemplaren, die hij net als Huydecoper bevolkt kan hebben met familieleden.

Cornelis Lampsins overleed in 1664. Cornelis en zijn echtgenote Tanneken Geleyns Boer hadden twee zonen. De jongste zoon Geleyn en zijn echtgenote Aletta Coymans bezaten de buitenplaats Bossenburg. De oudste zoon Johan Lampsins, gehuwd met Margaretha Veth, erfde het buitenverblijf van zijn vader.

Na de dood van Johan in 1695 werd zijn zoon Cornelis eigenaar van de buitenverblijf. Nadat deze in 1729 ongehuwd was overleden, kwam de buitenplaats in handen van Aletta Lampsins, die gehuwd was met predikant Herman Gideon Clement. Zij verkochten het in 1735 aan Johan Westerwijk.

Na het overlijden van Westerwijk op 11 juli 1735 verefde de buitenplaats op zijn neef Andries Westerwijk Forsberg. Hij verkocht de buitenplaats aan Johan Steengracht, advocaat-fiscaal bij de admiraliteit van Zeeland.

In 1785 overleed Johan Steengracht. Zijn oudste zoon Nicolaas Steengracht van Oosterland werd de nieuwe eigenaar. Na zijn verhuizing in 1795 naar Den Haag verkocht hij de buitenplaats aan Leyn Franke, Laurens Verhage en Daniël Janse. Zij lieten de buitenplaats afbreken. Na de sloop van het herenhuis werden de bijgebouwen ingericht tot twee zelfstandige boerderijen. De gebouwen verdwenen in de loop van de 20ste eeuw.

Bewoners

 • 1633 - 1664 Cornelis Lampsins
 • 1664 - 1695 Johan Lampsins
 • 1729 - 1735 Aletta Lampsins
 • 1735 Johan Westerwijk
 • 1735 - Andries Westerwijk Forsberg
 • - 1785 Johan Steengracht
 • 1785 - 1795 Nicolaas Steengracht
 • 1795 Leyn Franke, Laurens Verhage en Daniël Janse
 • 1795 afbraak van de buitenplaats

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren

Foto's © Albert Speelman 2023

@