Buitenplaats Paauwenburg

Ligging

Vlissingen

Geschiedenis

De buitenplaats lag in de 17e en 18e eeuw tussen zijn 'grote broers' Swanenburg en Lammerenburg. Voordat er sprake was van een buitenplaats en van de naam Paauwenburg, stond op deze plek, in het zogenoemde Oplandtmuelen block, een eenvoudige boerenbedrijfje.

Voor zover te traceren, weten we dat vóór 1585 ene Jan Leunisse hier zijn land bewerkte. In 1585 komen we Bertelmeeüs Jans tegen, die het bezit van Leunisse heeft overgenomen. Rond 1607 is ene Huyge Andries en in 1622 Symon Heyndricx eigenaar. De familie Heyndricx zou vele decennia tot aan het begin van de 18e eeuw eigenaar blijven. In 1648 wordt namelijk de zoon van Symon, Jacob Symon Heyndricx, genoemd. Vervolgens in 1674 diens weduwe Maijken Jacobs en tot slot hun erfgenamen.

Tussen 1610 en 1640 verrees hier een buitenplaats. Naast de reeds bestaande hofstede, met bijgebouwen als een bakkeet en een varkenshok, werd een herenhuis gebouwd. De naam Paauwenburg werd pas in 1675 voor het eerst genoemd.

Na de erfgenamen van Heyndricx kwam de familie Du Bon in het bezit van de lusthof. In 1713 was Willeboort du Bon en vervolgens Jan (Jean) du Bon (1749) eigenaren van de buitenplaats. Jan was ook eigenaar van een huis aan de Bierkaai (nu Bellamypark) in Vlissingen en had onder meer (pak)huizen in de Hellebardierstraat, de Breewaterstraat en Bij de Kade.

Op 13 februari 1765, enkele maanden voor zijn overlijden, verkocht hij de buitenplaats aan Izaak Kluyfhout voor een bedrag van 1.450 pond Vlaams. In 1770 verkocht Izaak zijn buitenplaats aan mr. Johan Steengracht (1727-1785). De buitenplaats werd een jaar later weer door Izaak Kluyfhout teruggekocht. In 1776 verkoopt hij de buitenplaats voor de tweede keer, nu aan Adriaan Jansen.

De laatste eigenaar van de buitenplaats was de uit Biggekerke afkomstige Abraham Simpelaar, die zich vanaf 1798 ontfermde over Paauwenburg en bijbehorende onroerende goederen. HIj kocht het voor 3.500 pond Vlaams In 1816 overleed hij.

Daarna moet de buitenplaats zijn afgebroken.

Bewoners

 • - < 1585 Jan Leunisse
 • < 1585 - Bertelmeeüs
 • - Huyge Andries
 • - Symon Heyndricx
 • - familie Heyndricx
 • - familie Du Bon
 • 1713 - Willeboort du Bon
 • 1749 - 1765 Jan du Bon
 • 1765 - 1770 Izaak Kluyfhout
 • 1770 - 1771 Johan Steengracht
 • 1771 - 1776 Izaak Kluyfhout
 • 1776 - Adriaan Jansen
 • 1798 - 1816 Abraham Simpelaar

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Simons, Jacob - "Paauwenburg. Van boerderij te Koudekerke tot woonwijk van Vlissigen" - De Wete jaargang 38 nummer 2.

Foto's © Albert Speelman 2024

@