Huis te Vogelenzang

Ligging

Vogelenzang - Bekslaan 14-22

Geschiedenis

Er bestond al in de 11de eeuw een grafelijk Huis te Vogelenzang.

De Amsterdamse goudsmit Cornelis Reijersz. koopt de hofstede in 1610. In 1627 wordt het verkocht voor slechts ƒ 5.500,-- aan Jacob Jacobsz. de Jongh. Hij laat een nieuwe hofstede bouwen. Geraart van Schoonhoven uit Amsterdam koopt in 1630 de hofstede voor ƒ 12.500,--.

In 1648 koopt Jeronimo de Haze, heer van Stabroek, de hofstede en laat hier een buitenverblijf inrichten.

Voor 1757 moet het al een luxueuze buitenplaats geweest zijn. Jan van Marselis sr kocht toen niet alleen het huis en de gronden, maar ook tuinsieraden van de weduwe van de Amsterdamse koopman en consul Bartolomeo Andrioli.

Jan van Marselis jr. erfde in 1776 de buitenplaats van zijn vader. Hij liet na 1776 een park aanleggen in vroeg-landschappelijke stijl. In 1778 wordt de hofstede uitgebreid met de aankoop van de daarnaast gelegen hofstede Teylingerbosch. Jan van Marselis liet de twee buitenplaatsen in een grote landschapstuin veranderen. De buitenplaatsen werden in 1807 verkocht door de erfgenamen van Jan van Marsalis jr. voor ƒ 134.000 aan Willem Philip Bernaart.

In het begin van de 20ste eeuw nam de tuinarchitect Hendrik Copijn de tuin onder handen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd een kampeerterrein ingericht op een gedeelte van het terrein van de buitenplaats.

Bewoners

 • 1610 - Cornelis Reijersz.
 • 1627 - 1630 Jacob Jacobsz. de Jongh
 • 1630 - Geraart van Schoonhoven
 • 1648 - Jeronimo de Haze
 • - 1757 weduwe van Barolomeo Andrioli
 • 1757 - 1776 Jan van Marselis sr.
 • 1776 – 1792 Jan van Marselis jr
 • 1792 - 1807 erfgenamen van Jan van Marselis jr
 • 1807 - Willem Philip Bernaart

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk
 • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kunstreisboek Noord-Holland.
 • Meischke, ir. R., "Buitenverblijven van Amsterdammers voor 1625"
 • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@