Buitenplaats Damsigt

Ligging

Voorburg - Oosteinde, gelegen op de grens van de gemeente Voorburg met Leidschendam

Geschiedenis

In 1602 stond er een bouwhuis met landerijen 7 morgen groot. De erfgenamen van de toenmalige eigenaar Jasper Jacobsz. verkochten het op 13 november 1682 aan Gualtherus Donk, getrouwd met Margareta Brakman. Het werd omschreven als: “woonhuis, stal, tuinmanshuis met tuinen en boomgaarden, ter wederzijde van de slooten gelegen, ter grootte van 2 morgen 3 hond”. Hierbij behoorden nog: “de helft van den Oost- en Westtuin en boomgaard, tot in de Vliet strekkende, het tuinhuis, enz., groot 1,5 morgen, alsmede 9 hond weiland”. Door Donk werd het bouwhuis afgebroken en bouwde hij een nieuwe, fraaie hofstede met stal, koetshuizen en speelhuis.

Na het overlijden van Donk op 23 februari 1706, verkochten zijn zes dochters (Elisabeth, Katharina, Jacoba, Magdalena, Maria en Sara) de buitenplaats aan Nicolaas van Amerongen.

Na het overlijden van Van Amerongen, werd het door zijn erfgenamen in 1719 verkocht aan postmeester Willem Hendrik van Schuylenburg. Hij liet een nieuw landhuis bouwen met elf kamers, een eetzaal en twee keukens met (wijn)kelder. Op het terrein stonden ook een koetshuis, stallen, een tuinderswoning en waarschijnlijk een oranjerie.

In 1880 werd het omgevormd tot een tuinderij. In de 20ste eeuw raakte het terrein grotendeels bebouwd. Het enige overblijfsel is een theekoepel. Deze heeft tot de jaren zeventig van de 20ste eeuw als aula gediend op een kerkhof in Leidschendam. Vervolgens is het bouwwerk uit elkaar genomen en overgedragen aan de Stichting Mooi Voorburg, die plannen heeft de koepel op de buitenplaats Vreugd en Rust te laten herrijzen. Dat is er nooit van gekomen. Vermoedelijk komt de koepel terug langs de Vliet in het kader van de herontwikkeling van Klein Plaspoelpolder. De koepel dan op de oorspronkelijke plek van de buitenplaats.

Bewoners

  • - 1682 erfgenamen van Jasper Jacobsz.
  • 1682 – 1706 Gualtherus Donk x Margareta Brakman
  • 1706 – 1719 Nicolaas van Amerongen
  • 1719 - Willem Hendrik van Schuylenburch

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
  • Die Haghe, A.W. de Vink, “Voorburgsche buitenplaatsen”. 1903

Foto's © Albert Speelman 2023

@