Buitenplaats Damsigt

Ligging

Voorburg - Oosteinde, gelegen op de grens van de gemeente Voorburg met Leidschendam

Geschiedenis

De buitenplaats werd in 1602 bewoond door de familie Van Haestrecht. Het werd omschreven als een 'een bouwhuis met 7 morgen aan landerijen'. In 1682 wordt het 'bouwhuis' afgebroken en verrijst er een fraaie hofstede met stal, koetshuizen en speelhuis. Het goed kwam in 1719 in handen van Willem Hendrik van Schuylenburch, postmeester te Den Haag. Hij liet een nieuw landhuis bouwen met elf kamers, een eetzaal en twee keukens met (wijn)kelder. Op het terrein stonden ook een koetshuis, stallen, een tuinderswoning en waarschijnlijk een oranjerie.

In 1880 werd het omgevormd tot een tuinderij. In de 20ste eeuw raakte het terrein grotendeels bebouwd. Het enige overblijfsel is een theekoepel. Deze heeft tot de jaren zeventig van de 20ste eeuw als aula gediend op een kerkhof in Leidschendam. Vervolgens is het bouwwerk uit elkaar genomen en overgedragen aan de Stichting Mooi Voorburg, die plannen heeft de koepel op de buitenplaats Vreugd en Rust te laten herrijzen.

Bewoners

  • 1602 - familie Van Haestrecht
  • 1719 - Willem Hendrik van Schuylenburch

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2021

@