Buitenplaats De Loo

Ligging

Voorburg

Geschiedenis

Jhr. Henry Haga was drossaard van Leerdam en ordinaris edelman van Amalia van Solms, de weduwe van stadhouder Frederik Hendrik, toen hij in 1664 het prachtige en verfraaide buitengoed 'De Loo' kocht. De omschrijving daarvan luidde toen: 'grote, nieuwe behuizing, oranjeplaatsen, stallingen, koetshuizen, tuinen, boomgaarden en waranden, alsmede enige partijen 'chijnsen, importeerende omtrent 24 ponden jaerlijxs'. Voorts een omheinde wildbaan, lanen, singels, alsmede 17 morgen 60 roeden land.

Bewoners

  • 1664 - Henry Haga

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@