Buitenplaats Duivenstein

Ligging

Voorburg - Veurselaan

Geschiedenis

De geschiedenis gaat terug eind 14e eeuw, toen Dirck van Duvenvoorde dit deel van het Duivenvoordense erfgoed in leen ontving van zijn oudste broer Arent.

Commissaris van de Monsteringe der Staten-Generaal, Johan Uytenhage de Mist, liet na de aankoop in 1606 een nieuw landhuis en twee boerderijen bouwen, waarvan Oost-Duivestein bewaard is gebleven. West-Duivestein is in 1987 gesloopt, maat als appartementencomplex in min of meer oorspronkelijke vormen herbouwd.

West-Duivestein was een boerderij met herenhuis, zoals is op te maken uit de beschrijving in een koopakte van 1808: 'Een alleraangenaamst buitenverblijf, genaamd West-Duivesteyn .... bestaande uit een heerenhuis, stalling, koetshuis, tuinmanswoning, welaangelegen plantage, boomgaarden, moestuinen, broeierijen, menagerie, vinkenbaan, etc. Daaraan annex een kapitale bouwmanswoning, stalling voor 28 koebeesten, 2 hooibargen, schuur,etc ...'. Via een laan was de Vliet te bereiken, waar een koepel stond.

In 1931 werd het verkocht aan een grondexploitant en raakte nadien bebouwd. De gemeente Voorburg heeft in 1955 de boerderijen gekocht.

Bewoners

  • - 1606 - Johan Uytenhage de Mist
  • 1955 - gemeente Voorburg

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@