Buitenplaats Eemwijk

Ligging

Voorburg - Oosteinde 114

Geschiedenis

Omstreeks 1650 werd een bouwhuis met 2 morgen, 5 hont en 53 roeden land, de latere buitenplaats Eemwijk, aangekocht door jhr. Willem van Nobelaer, heer van Kerwerve en van Binckhorst, getrouwd met Wilhelmina Snouckaert. Het was oorspronkelijk een boerenhofstede. Later komt het op 18 oktober 1692 in eigendom van Diderik van Hogendorp voor een bedrag van ƒ 2.700.

Jannetje Parvé, ambachtsvrouwe van Eemnes-Buiten en Eemnes-Binnen, weduwe van Isaac van Norden, werd in 1721 eigenaresse door aankoop van de erfgenamen van Carel Roseboom. Zij liet de buitenplaats opnieuw aanleggen en het huis verbouwen. Ook het tuinmanshuis aan de Voorlaan dateert van die tijd.

In 1735 wordt het door de erfgenamen van Parvé, verkocht aan de notaris en makelaar Jacobus van der Burgh, voor ƒ 7.900, die in het najaar een gedeelte van het bos liet kappen. Zijn weduwe verkocht het twee jaar later aan mr. Hendrik van Baerle voor ƒ 7.650.

Johan Frederik, baron van Friesheim, getrouwd in 1740 met Aletta Jacoba van Waal, werd in 1739 eigenaar van de buitenplaats.

Mr. Gerrit Cornelis van Riebeek, secretaris van Delft, kocht de buitenplaats kort na zijn tweede huwelijk. Zijn weduwe verkocht het in 1775 aan mr. Boudewijn de Roo voor een bedrag van ƒ 12.000. Hij verkocht twee jaar later het herenhuis, stal, koetshuis, met stenen koepel en tuinmanshuis aan Susanna Margareta des Amorie, getrouwd met Cornelis de Pape, voor een bedrag van ƒ 14.000.

In 1808 werd mr. Ysbrand de Kock uit Den Haag eigenaar van Eemwijk.

In 1918 liet de Rotterdamse groentehandelaar en -exporteur Cornelis Blad het huidige landhuis bouwen in 'Um 1800'-stijl, naar ontwerp van architect Reinier Jacobus Hoogeveen (1879-1960). De beroemde Delftse glazenier Jan Schouten (1852-1937) vervaardigde voor het gebouw maar liefst 118 gebrandschilderde ramen. Kort na de bouw overleed Blad en kwam het pand in handen van scheepsbouwer Bart Wilton.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het pand gebruikt als Ortskammandantur door rijkscommissaris Seys Inquart.

In dezelfde stijl is de tuinmanswoning opgetrokken. D.F. Tersteeg leverde ook het ontwerp voor de tuinaanleg.

De Italiaanse wasmachinegigant E. Zanussi was de laatst bekende bewoner van het huis. Vanaf 1970 is het gebouw als kantoor in handen van de Besturenraad van het Protestants Christelijk Onderwijs in Nederland.

In 2010 is het gekocht door Skagen BV. De eigenaar heeft de buitenplaats gerestaureerd. Het hoofdgebouw wordt als kantoor gebruikt. Er zijn ook enkele luxe nieuwbouwwoningen op het landgoed gebouwd. 

Bewoners

 • 1650 - 1692 Willem van Nobelaar x Wilhelmina Snouckaert
 • 1692 - Diderik van Hogendorp
 • - 1721 erfgenamen Carel Rooseboom
 • 1721 – 1735 Jannetje Parvé
 • 1735 - 1737 Jacobus van der Burgh x Maria Kroesen
 • 1737 - Hendrik van Baerle
 • 1739 - Johan Frederik baron van Friesheim x Aletta Jacoba de Waal
 • 1752 - Gerrit Cornelis van Riebeek x Charlotte Beatrix Strik van Linschoten
 • 1775 – 1777 Boudewijn de Roo
 • 1777 - Susanna Margaretha des Amorie x Cornelis de Pape
 • 1808 - IJsbrand de Kock
 • 1820 - Laurens Hoogendijk
 • 1834 - Otto Lewe tot Aduard
 • 1837 - Aafje Bleuland
 • 1849 - Willem Sleurs x Maria Marcelis
 • 1880 - Bernardus Marie Hubertus van Rijckevorsel x Aldegonda Snijders
 • 1885 - Frederik Adriaan Petrus baron Wittert van Hoogland x Augusta van Berenbrouck
 • 1891 - Jacobus Johannes Duijnstee
 • 1893 - echtpaar Dolman-te Boekhorst
 • 1917 - Cornelis Blad x Wilhelmina Maria van Smaalen
 • 1920 - Bart Wilton
 • 1960 - E. Zanussi
 • 1970 - 2010 Vereniging Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs
 • 2010 - Skagen BV

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • Toen Leidschendam-Vooburg
 • A.W. de Vink, “Voorburgsche Buitenplaatsen”, Jaarboek Die Haghe - 1903

Foto's © Albert Speelman 2024

@