Buitenplaats Fonteinenburgh

Ligging

Voorburg - Westeinde

Geschiedenis

Aan het eind van de 17e eeuw kocht een zekere Rogier van Cleeff een rond 1600 gebouwd huis, dichtbij de Oude Tolbrug aan het Westeinde. Rogier, die fontein-werker was van beroep, verfraaide zijn huis tot een buiten en gaf het in overeenstemming met zijn beroep de naam: 'Fonteynenburg'. Het vak van fonteinwerker was, mede door toedoen van de Oranjevorsten, erg in zwang. Zij lieten immers graag hun tuinen verfraaien met spuitende fonteinen en - doorgaans klassieke - tuinbeelden. Rogier van Cleeff was blijkbaar een meester in zijn vak, want hij bracht het tot 'fonteijnier op 't Loo'. En in dit geval is bedoeld het befaamde lustoord van koning-stadhouder Prins Willem III in Apeldoorn.

Bewoners

  • - Rogier van Cleeff

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@