Buitenplaats Haagvliet

Ligging

Voorburg - heeft gekegen aan de Westeinde, ter hoogte van de voormalige watertoren.

Andere benaming

Bethlehem

Geschiedenis

Het buiten 'Haagvliet', eens met 'Hoonvliet' een prachtige buitenplaats, was gelegen aan het huidige Westeinde ter hoogte van de voormalige watertoren, pal naast het buitengoed 'Middenburg'. Het buiten heette van 1637 tot 1718 'Bethlehem'. In 1718 gaf de toenmalige eigenaar Philip Germain het buiten de naam 'Haagvliet'. Het buiten werd in 1795 uitgebreid met de buitenplaats Tussenburg. De laatste eigenares was Jacoba Catharina Petronella du Tour die in 1793 huwde met Lodewijk baron van Heeckeren baron van Heeckeren, die opperjagermeester was van koning Lodewijk Napoleon (1806 - 1810), gaf het buiten in gebruik aan deze koning en diens echtgenote koningin Hortense Eugenie de Beauharnais. Zij verbleef hier korte tijd om te herstellen van een ernstige zenuwinzinking als gevolg van het vroegtijdig overlijden van haar zoon. Koning Lodewijk Napoleon moest in 1810 op last van de keizerlijke broer weer terug naar Frankrijk, omdat hij zich teveel inzette voor het wel en wee van zijn Nederlandse onderdanen en daarbij de belangen van het Franse keizerrijk uit het oog verloor. Baron van Heeckeren was geen opperjagermeester meer en verkocht in 1812 het gehele buiten. In 1816 werd het huis afgebroken en de grond bij de buitenplaats Middenburg gevoegd.

Bewoners

 • - 1650 erfgenamen van Abrahmius Leeuwius
 • 1650 - 1662 Arent Willems Vlaerdenburg
 • 1662 - Henrick Haes
 • - 1706 Margaretha Maria de Haas, weduwe van Jan van Loon
 • 1706 - 1707 Simon de Briënne
 • 1707 - 1718 Philip Germain
 • 1718 - Baron Gersdorf x Anna van der Linden
 • - 1719 Anna van der Linden
 • 1719 - Pieter Schoonhoven
 • - 1811 Jacoba Catharina Petronella du Tour x Lodewijk baron van Heeckeren
 • 1811 - Joachim Jochems

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Website gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Nationaal Archief - "Inventaris van de archieven van de Voorburgse buitenplaatsen Middenburg, Tussenburg en Haagvkiet, 1625-1851"

Foto's © Albert Speelman 2023

@