Buitenplaats Haasburg

Ligging

Voorburg - Oosteinde

Geschiedenis

De buitenplaats 'Haasburg' annex boerderij is ontstaan uit het oude bezit 'Nijenburg' of 'Nienburg', gelegen ten zuidwesten van de boerderij 'West-Duijvesteijn' tegenover de vroegere buitenplaats 'Leeuwesteyn' aan het Oosteinde. In 1621 is de hofstede in het bezit van Jonker Johan van Egmond van der Nijenburch. Zo'n 150 jaar later komt het bezit via vererving in handen van een zekere mr. Gerard Haasebroek, burgemeester van Zutphen. Hij doopte het buitengoed om in 'Haasburg'. Het bezit omvatte toen nog een herenhuis, een boerenhuis, bargen en schuren en ongeveer 41 morgen wei-, teel- en hooiland, alsmede de 'vogelkooy', waarmee de eendenkooi werd aangeduid. Het vermelde herenhuis werd in 1806 door de toenmalige eigenaar afgebroken. De overgebleven opstallen, waaronder de boerderij 'Haasburg', vallen wegens vergaande bouwvalligheid, na aankoop door het gemeentebestuur, in 1972 onder de slopershamer.

Bewoners

  • 1621 - Johan van Egmond van der Nijenburch
  • - Gerard Haasebroek
  • - 1972 gemeente Voorburg

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@