Buitenplaats Heeswijk

Ligging

Voorburg - de buitenplaats lag aan de Vliet, ongeveer ter plaatse van de Fonteinkerk

Andere benaming

De Overoude Tol, Oranjeburch, Doeslust

Geschiedenis

Bij de Oude Tolbrug in het Westeinde te Voorburg lag in de 15e eeuw een buitenplaats 'De Overoude Tol' genaamd, waar het geslacht Van Tedingerbroek woonde. In 1727 wordt het buitengoed bij een wisseling van eigenaar omgedoopt in: 'Oranjeburch'. Ruim 10 jaar later verandert het buiten weer van eigenaar en krijgt het de naam: 'Doeslust'. Tot weer 13 jaar later een zekere mr. Hendrik van Hees, heer van de Tempel, Berkel en Rodenrijs de eigenaar wordt en het goed voor de laatste maal wordt omgedoopt en wel in: 'Heeswijk' Deze naam bleef het buiten houden tot in 1958 de slopershamer een einde maakte - aan wat men toen noemde de villa 'Heeswijk'.

Toch is er van dit buiten nog wel iets overgebleven. De wit marmeren fontein, die de laatste gefortuneerde eigenaar van 'Heeswijk': Lucas Everhard Hekmeyer na 1883 liet maken, heeft nu een plaats in Park de Werve. Maar het ten geschenke aangeboden mausoleum en de roodmarmeren urn, waarin zich zijn as bevond, weigerde de gemeenteraad van Voorburg in 1922. Crematie was in die tijd immers nog geen algemeen aanvaard maatschappelijk fenomeen. Het prachtige monument kreeg uiteindelijk een plaats op de Haagse begraafplaats 'Oud Eik en Duinen' in wat toen nog Loosduinen heette.

Bewoners

  • - familie VanTedingerbroek
  • 1751 - Hendrik van Hees
  • - 1903 Lucas Everhard Hekmeyer

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2020

@