Buitenplaats Heldenburg

Ligging

Voorburg

Geschiedenis

Het als een buitenplaats omschreven 'Heldenburg' dateerde uit de beginjaren van de 17e eeuw en was 'belent ten zuiden de Leytweg gelegen achter de Kerk'. In 1691 werd het buiten met een boerderij aan de Broeksloot eigendom van een zekere 'seigneur Hendrik Helt' en naar hem zou het voortaan 'Heldenburch' heten. Zoals de meeste buitenplaatsen heeft ook dit buiten een aantal min of meer bekende bewoners gehad. In dit geval burgemeesters, zoals Dominicus Palairet die van 1811 tot 1827 burgemeester was van Voorburg en Otto, baron van Wassenaer van Catwyck, die van 1856 tot 1859 burgemeester van Voorburg was. Omstreeks 1930 werd dit buiten met alles wat er bij hoorde gesloopt.

Bewoners

  • 1691 - Hendrik Helt
  • 1811 - 1827 Dominicus Palairet
  • 1856 - 1859 Otto baron van Wassenaer van Catwyck

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@