Buitenplaats Hofwijck

Ligging

Voorburg - Westeinde 2

Geschiedenis

Dit buitenhuis is in 1641 - 1643 gebouwd voor Constantijn Huygens. Het staat in een rechthoekige vijver en is via een gemetselde boogbrug verbonden met een symmetrisch aangelegde tuin. In samenwerking met Jacob van Campen ontwierp Huygens het huis en tuin zelf. De bouw vond plaats onder leiding van Pieter Post. De laatste bewoner van de familie Huygens verkocht het huis in 1750 en in 1869 viel een deel van de tuin ten offer aan de spoorlijn Den Haag - Gouda.

In 1849 koopt Guillaume Groen van Prinsterer 'Hofwijck', het oude buiten van Huygens, dat op dat moment in sterk verwaarloosde toestand verkeert en verhuurt dit aan de kanselredenaar prof. ds. J.J. van Oosterzee, de schoonvader van de bibliothecaris van Prinses Marianne.

De vereniging Hofwijck kocht in 1913 de verwaarloosde buiten en in 1925 - 1928 volgde een eerste restauratie, waarbij behalve het huis ook het overgebleven deel van de tuinen werd hersteld onder leiding van D.F. Tersteeg. In 1954 - 1955 werd een tweede restauratie van het huis uitgevoerd. Bij de ingang tot de tuin is toen tevens een poortgebouw met portierswoning gebouwd. Met de aanleg van het nieuwe verhoogde station Voorburg in 1988 is ook een deel van de tuinen gereconstrueerd.

Sinds 1928 is het huis in gebruik als museum.

Bewoners

  • 1641 - Constantijn Huygens
  • - 1750 familie Huygens
  • 1849 - Guillaume Groen van Prinsterer
  • 1913 - vereniging Hofwijck

Huidige doeleinden

Opengesteld

  • Vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@