Buitenplaats Huis den Dom

Ligging

Voorburg - heeft gelegen aan het begin van de Herenstraat, op de plek waar later het Nederlands oudste kleuterschool, de Sophiakleuterschool stond.

Andere benaming

Opmijst

Geschiedenis

In 1564 kocht mr. Jacob van den Eynde, eerst Raad en Pensionaris van Delft, werd in 1560 tot Advocaat van Holland, het 'Huys ten Dom'. Jacob werd op beschuldiging van ketterij door de graaf van Bossu gevangen gezet. Nog voor zijn proces in Brussel kon worden gevoerd overleed hij in de gevangenis 'Treurenberg'. Anderhalf jaar na zijn dood werd hij door de Raad van Beroerten onschuldig bevonden en werden zijn goederen weer aan de familie teruggegeven. Het huis werd uiteindelijk na 1851 afgebroken en een stuk bijbehorende grond werd verkocht aan mr. Mari Hoffmann, de eigenaar van 'Vreugd en Rust', die er de 'Sophiakleuterschool' liet bouwen. (Eerste steen gelegd in 1853 door koningin Sophie).

Bewoners

  • 1564 - Jacob van den Eynde
  • 1851 - Mari Hoffmann

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@