Buitenplaats Klein Rusthof

Ligging

Voorburg - heeft gelegen aan het Oosteinde, hoek Weverslaan

Geschiedenis

Dit buiten was speciaal aangekocht in 1877 voor prins Albert van Pruisen (1837 - 1906). Hij logeerde bij gelegenheid bij zijn moeder Marianne op de buitenplaats Rusthof, maar heeft nooit in deze buitenplaats.

Na de dood van Prinses Marianne in 1883 erfde Albert al haar bezittingen en na 1906 verkocht de familie zowel deze buitenplaats als de buitenplaatsen Noordervliet, Rusthof alsook de boerderij aan de Achterweg (thans Parkweg) voor de som van ƒ 200.000,-. Alleen Leeuwensteijn werd niet verkocht. Albert trok zich terug op het prachtige kasteel 'Camenz' in Silezië dat hij ook van zijn moeder had geërfd. Hij stierf twee jaar later in 1906.

Bewoners

  • 1877 - 1883 prinses Marianne
  • 1883 - 1906 Albert van Pruisen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@