Buitenplaats Lusthof

Ligging

Voorburg - heeft gelegen aan het begin van de Herenstraat

Geschiedenis

De buitenplaats werd reeds aan het begin van de 17e eeuw vermeld en lag ooit aan de Herenstraat (thans de nummers 6 en 8) en het bezit hield 'zuydwaart op tot in de buyrsloot'. De reeds in het 'memoriboec' genoemde 'gemeene Buerensloet' liep ongeveer op de plaats waar thans de Raadhuisstraat loopt. Het moet ooit een zeer aanzienlijke woning zijn geweest, compleet met toren, koetshuis en in later jaren zelfs een wandelbos tot aan de Vliet, compleet met koepel.

In 1718 wordt het buiten gekocht door Abraham Douglas, afkomstig uit een aanzienlijke Schote familie, was Eerste Raad en Directeur-generaal van Nederlands Indië. Hij was voor de tweede keer getrouwd met Johanna van Breugel. Hij heeft er zelf nooit gewoond, want enkele uren nadat hij de koopakte had ondertekend, op 20 oktober 1718, overleed hij en erfde zijn weduwe Johanna het bezit en het nagelaten fortuin. Dit was dusdanig toereikend, dat zij er zelfs nog de buitenplaats Middenburg' bij kon kopen.

In 1903 werd de parochie van de H.Martinus eigenares van het gebouw en werd het gebruikt als woning voor het hoofd van de R.-K. Jongensschool aan het Oosteinde 137. In 1916 werd in de tuin een grote zaal aangebouwd dat tot voor kort als 'Forumtheater' bekend stond. De grote zaal, die plaats bood aan 400 mensen, is in januari 1992 afgebroken om plaats te maken voor luxe nieuwbouw.

Bewoners

  • 1718 Abraham Douglas x Johanna van Breugel
  • 1718 - Johanna van Breugel
  • 1903 - Parachie van de H. Martinus

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@