Buitenplaats Middenburg

Ligging

Voorburg - Westeinde 28

Geschiedenis

Als stichter van 'Middenburg' wordt genoemd mr. Johan van der Dussen in het jaar 1657. Het prachtige, van een zeer rijke inboedel voorziene buitenhuis, heeft in de loop der jaren vele eigenaars gekend. De heer Felix A. Vriese werd in 1861 eigenaar van de hofstede en liet het met alles wat er bij hoorde geheel afbreken en bouwde in 1869 het thans nog bestaande buitenhuis.

Hier vonden na 1888 de eerste bijeenkomsten plaats van een afscheidingsgroepering van de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze groep, onder de leiding van Dr. Abraham Kuijper, 'Doleerenden' genoemd, stonden een reformatie van de Hervormde Kerk voor en een terugkeer naar de kerkordening van 1618 (Synode van Dordrecht). De groei van deze groepering, die zich in Voorburg verenigde tot de 'Vrienden der Waarheid' voltrok zich in snel tempo. De Gereformeerde Gemeente betrok reeds in 1889 een eigen kerkruimte in een nog steeds bestaand gebouwtje aan de Voorhofstraat, pal tegen de Utrechtse Baan.

In 1917 werd het verbouwd nadat het geerfd werd door Emile Louis Constant Schiff, van zijn oom en tante Felix Vriese en Madeleine Adolphine Marie Schiff. In 1917 werd ook het koetshuis naar ontwerp van F.A. Koch gewijzigd in een garage met chauffeurswoning. De tuin heeft men in 1917 - 1919 naar ontwerp van H.A.C. Poortman veranderd als een wandelpark. Hetzelfde gebeurde met de overtuin, nu Park Sonnenburgh. Neef Emile bleef acht jaar op 'Middenburg' wonen maar vond het uiteindelijk te groot en verkocht het buiten weer aan een familielid. et de opbrengst van 'Middenburg' liet hij in 1926 tussen het Westeinde en de Achterweg (thans Prinses Mariannelaan) een villa bouwen, die hij 'Sonnenburgh' noemde en waar hij tot aan zijn dood bleef wonen.

n 1934 verkocht de laatste particuliere eigenares, Johanna Schiff, het buiten aan de gemeente Voorburg. De gemeente verhuurde het achtereenvolgens als rusthuis aan de diaconie van de Nederlandse Hervormde Gemeente, totdat de bouw van het bejaardenhuis 'Rustoord' achter de Herenstraat was voltooid. Daarna kreeg het buitengoed de bestemming van eerste klas familiepension met faciliteiten voor elf gasten. In 1940 had de Stichting Diaconessen Ziekenhuis te Voorburg plannen klaar liggen om op die plek een nieuw ziekenhuis te bouwen en het buitengoed daartoe geheel af te breken. De oorlogshandelingen hebben dit echter voorkomen. Van 1949 tot 1952 startte er het Huijgenslyceum, totdat ook zij een eigen schoolgebouw konden betrekken. Vanaf 1952 wordt het gebouw als kantoor gebruikt door de Hoofdafdeling Openbare Werken van de gemeente Voorburg.

Bewoners

 • 1657 - Johan van der Dussen
 • - 1676 Pieter Noons
 • 1676 - Bernardus Crayvanger
 • - 1703 erfgenamen van Cornelis Vinck
 • 1703 - Jacob van Leeuwen
 • - 1718 erven van Van Leeuwen
 • 1718 - Johanna van Breugel, weduwe van Abraham Douglas
 • - 1798 erven van Elisabeth van Bijemont
 • 1798 - Jan Messchert x Maria Cornelia de Normandie
 • - 1808 Maria Cornelia de Normandie
 • 1808 - Magdalena de Jonge, weduwe van Jacob Mersen
 • 1828 - Jacobus Leonardus Mersen Senn van Basel
 • 1869 - 1917 Felix A Vriese x Madeleine Adolphine Marie Schiff
 • 1917 - 1926 Emile Louis Constant Schiff
 • 1926 - 1934 Johanna Schiff
 • 1934 - gemeente Voorburg

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk
 • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • Website gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Nationaal Archief - "Inventaris van de archieven van de Voorburgse buitenplaatsen Middenburg, Tussenburg en Haagvkiet, 1625-1851"

Foto's © Albert Speelman 2024

@