Buitenplaats Noordervliet

Ligging

Voorburg - Oosteinde. De buitenplaats heeft gelegen naast de Rusthof en de rooms-katholieke kerk

Geschiedenis

De weduwe van Pauwels Davitsz. gebruikte in 1658 een stuk land, 2 morgen 3,5 hont,  met de woning. Eigenaar Maurits Gerrits Boschvliet gaf vermoedelijk de naam aan de woning, welke door hem werd verhuurd. De woning met schuur, bargen en 2 morgen 2 hont land was hem voor ƒ 5000 opgedragen.

Bij het overlijden van zijn vrouw, Catharina van der Meulen Henriexdr. werd het in 1664  door de erfgenamen verkocht aan mr. Johan  van der Haer, commies van de financiën van de Staten van Holland, getrouwd met Levina Ockers, voor ƒ 7000. De omschrijving luidde: “een huis, schuur, bargen, speelhuis, boomgaard en plantage, met 2 morgen 81 roeden land”.

In 1676 verkopen de kinderen van Van der Haer, de buitenplaats voor ƒ 6300 aan mr. Adriaen van Bleyswijck, secretaris van de Rekenkamer van Holland.

Pieter van de Velde, griffier van de Hoge Raad, werd in 1683 eigenaar voor ƒ 8500. Hij laat drie en twintig jaar later de hofstede aan zijn neef, raadsheer in het Hof van Holland, Cornelis Gerrit Fagel (1663-1746), getrouwd in 1693 met Elisabeth Dierquens (1674-1745). Het bleef in de familie tot 1762, toen de erfgenamen van Margaretha Rosiana Fagel (1699-1762), weduwe van mr. Gualtherus de Raet, de buitenplaats aan mr. Berent Willem Buys.

Na het overlijden van Buys woonde zijn weduwe Anthoinette Schuylenburch op de buitenplaats. Zij hertrouwde met Cornelis van der Beke. Op 1 september 1786 verkopen de erfgenamen  de bezittingen aan François Cornelis, baron van Aerssen van Sommelsdijk, heer van de Plaat, Sommelsdijck en Ooltgensplaat. Oop 26 december 1793 overleed hij in Den Haag. Zijn erfgenamen verkopen de buitenplaats op 3 juji 1796 voor ƒ 16000 aan Magdalena Jacoba Hage, weduwe van de Haagse burgemeester Johan Patijn.

Twee jaar later wordt het voor ƒ 18000 verkocht aan Jan van der Hoop. Omstreeks 1850 was het nog steeds in bezit van zijn familie en het werd bewoond door jonkvrouwe J.M. van der Hoop. Het werd omschreven als ‘heerenhuis, tuinmanshuis, stal, en koetshuis, twee koepels en oranjerie’.

In 1879 blijkt uit een kadastrale kaart dat Noordervliet tot een echte buitenplaats te zijn uitgegroeid. Er is dan sprake van een voornaam, in een landschappelijk park gelegen herenhuis. De buitenplaats kwam in 1879 in het bezit van prinses Marianne, eigenaresse van het naburige Rusthof. Na de dood van Prinses Marianne in 1883 erfde Albert al haar bezittingen en na 1906 verkocht de familie zowel deze buitenplaats als de buitenplaatsen Rusthof, Klein Rusthof alsook de boerderij aan de Achterweg (thans Parkweg) voor de som van ƒ 200.000,-. Alleen Leeuwensteijn werd niet verkocht. Albert trok zich terug op het prachtige kasteel 'Camenz' in Silezië dat hij ook van zijn moeder had geërfd. Hij overleed twee jaar later in 1906. Noordervliet werd kort daarna gesloopt, om plaats te maken voor villa's.

Van de buitenplaats resteert nog een deel van de grote vijver en aantal oude bomen. De bakstenen hekpijlers met natuurstenen topstukken zijn in het Openluchtmuseum bij Arnhem terechtgekomen.

Bewoners

 •  - Maurits Gerrits Boschvliet x Catharina van der Meulen Henriexdr.
 • - 1664 erfgenamen van Catharina van der Meulen Henriexdr.
 • 1664 – Johan van der Haer x Levina Ockers
 • -1676 erfgenamen Van der Haer
 • 1676 – Adriaen van Bleyswijck
 • 1683 – Pieter van de Velde
 • 1664 – Johan van der Haer x Levina van Ockers
 • 1683 – Pieter van de Velde
 • 1706 – Cornelis Gerrit Fagel x Elisabeth Dierquens
 • - Margaretha Rosina Fagel x Gualterus de Raad
 • - 1762 erfgenamen van Margaretha Rosiana Fagel
 • 1762 – Berent Willem Buys x Antoinette Schuylenburch
 • - Antoinette Schuylenburch x Cornelis van der Beke
 • - 1786 erfgenamen van Van der Beke
 • 1786 – 1793 François Cornelis
 • 1796 – 1798 Magdalena Jacoba Haga
 • 1798 – Jan van der Hoop
 • 1879 - 1883 prinses Marianne
 • 1883 - 1906 Albert van Pruisen

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Die Haghe – A.W. de Vink, “Voorburgsche Buitenplaatsen”, 1903

Foto's © Albert Speelman 2024

@