Buitenplaats Redenburg

Ligging

Voorburg - het heeft gelegen aan de Westeinde tegenover de Koninginnelaan

Geschiedenis

Op de plek waarin de 18e eeuw de buitenplaats zou verrijzen was vroeger een scheepmakerij gevestigd. Bij verkoop in 1813 werd het omschreven als: "aanzienlijk heerenhuis, tuinmanshuis, koetshuis en stalling, tuin, boomgaard, bosch, goudvisschenkom en koepels, ter grootte van 3 morgen 145 roeden".

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@