Buitenplaats Rustenburg

Ligging

Voorburg - Herenstraat 42

Geschiedenis

'Rustenburg' was de benaming voor een herenhuis aan de huidige Herenstraat 42, op de plek waar thans het gemeentehuis staat. Reeds in 1550 wordt al een niet onaanzienlijk pand vermeld aan de zuidzijde van de Herenstraat. Het dubbele huis met tuin en boomgaard, alsmede een koepel aan de Leidsche Trekvliet ontving rond 1680 het opschrift 'Rustenburg'. Na intussen diverse malen van de hand te zijn gegaan, veelal aan predikanten met hun gezinnen, verkocht dominee Jentink in 1880 het pand aan de gemeente voor ƒ 11.000,-. Burgemeester Bucaille stelde voor het pand te laten slopen, maar de gemeenteraad wilde een verbouwing. Door financiële steun van prinses Marianne werd uiteindelijk op de fundamenten een nieuw gemeentehuis annex telegraaf en postkantoor gebouwd, dat in 1883 kon worden geopend. Bij een recente nieuwbouw van het gemeentehuiscomplex is dit oudste gedeelte grotendeels blijven staan.

Bewoners

  • - 1880 dominee Jentink
  • 1880 - gemeente Voorburg

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@