Buitenplaats Rusthof

Ligging

Voorburg - Oosteinde 23

Geschiedenis

De buitenplaats was oorspronkelijk een 17e eeuwse boerderij. In 1848 bestond het uit een herenhuis, koetshuis en stallen, een overplaats met oranjerie en tuinmanswoning, schuur, kassen, tuinmuren en twee grote stukken bouwland ten westen daarvan.

De zogenaamde oranjerie is het enige bouwwerk van Rusthof dat is overgebleven. Oorspronkelijk behoorde het gebouw tot het kleine buitenplaatsje annex boerderij "De Linde"'. In 1710 werd het bij de buitenplaats Rusthof gevoegd. Tussen 1760 en 1788 kreeg het gebouw zijn huidige vorm.

In 1848 vestigde prinses Marianne der Nederlanden zich op de buitenplaats. Na het overlijden van prinses Marianne in 1883 erfde haar neef Albert van Pruisen al haar bezittingen. Na het overlijden van Albert in 1906 verkocht de familie zowel deze buitenplaats als de buitenplaatsen Noordervliet, Klein Rusthof alsook de boerderij aan de Achterweg (thans Parkweg) voor de som van ƒ 200.000,-. Alleen Leeuwensteijn werd niet verkocht. Albert trok zich terug op het prachtige kasteel 'Camenz' in Silezië dat hij ook van zijn moeder had geërfd.

In 1911 werden huis en bijgebouwen, op de oranjerie na, afgebroken. Op het gebied van de buitenplaats werden villa's gebouwd.

Bewoners

  • 1848 - 1883 prinses Marianne der Nederlanden
  • 1883 - 1906 Albert van Pruisen

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning
  • Verdwenen
  • Oranjerie is nu particulier bewoont.

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@