Buitenplaats Sionslust

Ligging

Voorburg - Sionstraat 9

Geschiedenis

De buitenplaats werd in 1603 gebouwd door de timmerman Wolphert Thoniszn. en strekte zich tot ver in de 20ste eeuw uit tussen de Voorburgse Herenstraat en de Vliet. Tussen 1705 en 1724 werd de buitenplaats bewoond door de bekende arts Hendrik van Deventer (1621 - 1724), lid van de labadisten, een christelijke commune te Wiewerd. Op Sionslust had hij zijn eigen drukkerij voor zijn medische en godsdienstige geschriften en ook een leerlooierij voor het maken van orthopedische hulpmiddelen.

Het huis werd tussen 1712 en 1742 uitgebreid. Er werd een vleugel aangebouwd met een in Lodewijk-XIV-stijl gedecoreerde 'mooie' kamer.

Van 1795 tot 1796 woonde mr. Johan Anthony Schiefbaan, die schout van Voorburg was, op de buitenplaats.

In de 19e eeuw werd het gebouw gedeeltelijk voorzien van een verdieping voorzien, waarna kort na 1900 de rest van het huis volgde. In 1900 werd het pand verkocht aan een Haagse drukker Ten Hagen. Ook heeft het nog een tijdlang huisvesting geboden aan de Zuid-Afrikaanse gezant en zijn gezin. In 1920 kreeg het huis zijn huidige uiterlijk.

De gemeente Voorburg heeft de buitenplaats in 1938 aangekocht en ingericht als kantoor voor Maatschappelijk Hulpbetoon (de voorloper van de Sociale Dienst) en de GG en GD. Daarna is het pand door verschillende gemeentelijke afdelingen gebruikt.

Rond 1988 is het voormalige park bebouwd met het aanleunwoningen complex 'Sionshaven'.

Bewoners

  • 1603 - Wolphert Thoniszn.
  • 1705 - 1724 Hendrik van Deventer
  • 1795 - 1796 mr. Johan Anthony Schiefbaan
  • 1900 - drukkerij Ten Hagen
  • 1938 - gemeente Voorburg

Huidige doeleinden

Opengesteld

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Hollan

Foto's © Albert Speelman 2024

@