Buitenplaats Veldzicht

Ligging

Voorburg - Oosteinde

Geschiedenis

In 1733 liet een zekere Pieter Frater aan het Oosteinde de buitenplaats bouwen op de plek van een voormalige warmoezierstuin. Het was geen lang leven beschoren want de eigenaar uit 1785 liet het buitenhuis weer afbreken en zette er een nieuw voor in de plaats.

In 1804, nadat er tevens het buiten 'Vreeburg' aan was toegevoegd, wordt het geheel omschreven als: 'huis, koetshuis en stalling, schuitenhuis, hoenderen duivenhokken, met een salon en speelhuis aan den Vliet en een dito aan den heereweg, met boomgaard, bosch en nog twee huisjes'. Dit alles werd verkocht voor het kapitaal van zegge ƒ 9.000,-. In 1827 treffen we ten slotte de laatste eigenaar aan en vernemen dan niets meer van het buiten.

Bewoners

  • 1733 - Pieter Frater

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@