Buitenplaats Vliet en Burgh

Ligging

Voorburg - Oosteinde 102

Andere benaming

Vlietenburch

Geschiedenis

'Vlietenburch' wordt omschreven als 'een hofstede, strekkende van de Broeksloot zuidwaarts tot in de Vliet met servituut van uitweg of doorvaart in de sloot'. De buitenplaats, die ook wel werd aangeduid met de naam 'Vliet en Burg', is in de loop der eeuwen enige malen van gedaante veranderd. De eerste eigenaar en bouwer van 'Vlietenburg' in 1680, Mr. Johan Hooft, advocaat van den Hove van Holland, liet er zelfs een heuse burchttoren bijbouwen.

De Haagse koopman Marten Hoos liet in 1908 het huis vervangen door een nieuw huis van de hand vande Haagse architect F.A. Bodde. Het huis is gebouwd in traditionalistische stijl.

In 1923 kwam scheepsbouwer Bart Wilton, eigenaar van het naastgelegen Eemwijk in het bezit van het landgoed. Hij verkocht het huis in 1938 aan de mededirecteur van de Bank voor Handel en Scheepvaart in Rotterdam, Hendrik Jozef Kouwenhoven. Huis en tuin liet hij aanpassen door de bekende Voorburgse architect Albert van Essen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zag Kouwenhoven kans onderduikers in het huis onder te brengen, terwijl de Wehrmacht het huis op nummer 100 had gevorderd en de SS op Eemwijk was ingekwartierd. De heer Kouwenhoven stond bekend als een kindervriend en nodigde enige malen per jaar klassen van het Instituut 'Effatha' bij zich uit om daar een heerlijke middag door te brengen. De heer Kouwenhoven stierf op 4 januari 1948; zijn gezin bleef op het huis wonen tot 1953. In dat jaar verkocht zijn weduwe, geheel in zijn geest, het buiten aan het Leger des Heils. Sinds 1953 is in het huis een kindertehuis gevestigd.

Bewoners

  • 1680 - Johan Hooft
  • 1908 - Marten Hoos
  • 1923 - 1938 Bart Wilton
  • 1938 - 1948 Hendrik Jozef Kouwenhoven
  • 1948 - 1953 familie Kouwenhoven
  • 1953 - Leger des Heils

Huidige doeleinden

  • Kindertehuis

Opengesteld

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2021

@