Buitenplaats Vlietwijck

Ligging

Voorburg - Oosteinde

Geschiedenis

De buitenplaats, gelegen aan het Oosteinde vlak bij de Wijkerbrug was een niet onaanzienlijk buiten ter grootte van 1½ morgen. Om een indruk te geven wat een dergelijk buiten zoal kon bevatten volgt hier een opsomming wat zoal met de verkoop van het buiten in 1649 werd meeverkocht. Onder de koop voor een bedrag van ƒ 8.250,- was begrepen: 'de behangsels in verscheijde camers, ledikanten, taefelcleen, uijttreckende taefels, wagheschottens kassen (wagenschot = rechtdradig en gladde dunne eiken planken gezaagd uit over de volle lengte gekloofde stukken), bedtsteden, een speeljachtge, brandinge (= brandstof), misse (= mest), thuyngereedschap, haertijsers, bottelarijplancken, bier ende wijnstellingen'.

In 1801 werd Richard Sturenbergh eigenaar van de schitterende buitenplaats 'Vlietwijck' dat ten westen van de Wijkerbrug lag. Dat in die tijd zelfs het behang belangrijk was blijkt uit het feit dat Richard Sturenbergh - hij was koopman, afkomstig uit Rotterdam een herenhuis kocht 'met de behangsels, negen spiegels, koetshuis, twee separate remises = (schuren of bergloodsen), paardenstalling, tuinmanswoning en tuin, groot anderhalve morgen'. En dat alles voor de prijs van ƒ 17.500,- .

Bewoners

  • 1801 - Richard Sturenbergh

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@