Buitenplaats Adegeest

Ligging

Voorschoten - Van Beethovenlaan

Geschiedenis

Vanaf 1581 wordt het als hofstede - als boerderij - vermeld. In de loop van de 18e eeuw groeide het uit tot een omvangrijk bezit. Kort voor 1791 is het pand ingrijpend verbouwd, vermoedelijk door Wilhelmina Catharina Marcus en Johan Pompe van Meerdervoort. Blijkens een verkoopakte uit dat jaar bestond de buitenplaats, die zich uitstrekte van de Wijngaardenlaan tot Berbice, uit '... een binnen weinige jaren voor 't grootste gedeelte vernieuwde heerenhuizinge, speciale koetshuizingen, stallinge voor 6 paarden, tuinmanshuis, oranjehuis, menagerie, perzikken- en druivenkassen met een kapitale moestuin, boomgaarden, nieuw aangelegd Engelsch plantsoen, vischrijke vijvers enz. ...'

Twee litho's uit 1854 naar P.J. Lutgers tonen hoe de buitenplaats er tot die tijd heeft uitgezien. Eind 19e eeuw is het huis verbouwd tot boerderij. Het was toen in het bezit van de familie Hooymans. Een gedeelte van het in landschapsstijl aangelegde park ten noordoosten van Adegeest is bij de totstandkoming van de gelijknamige nieuwbouwwijk in de jaren zestig sterk vereenvoudigd en is nu een openbaar park.

Bewoners

  • - 1791 Pieter Pietermaat jr.
  • 1791 - Wilhelmina Catharina Marcus en Johan Pompe van Meerdervoort
  • - familie Hooymans

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@