Buitenplaats Rosenburg

Ligging

Voorschoten - Rosenburgherlaan 5

Geschiedenis

De buitenplaats werd gebouwd in 1617 op de plaats van het kasteel Rosenburgh dat verwoest werd tijdens het Beleg van Leiden. Resten van het vroegere kasteel, de toren en de kelder zouden in het huis zijn verwerkt.

In de jaren 1721-1723 liet de toenmalige eigenaar, luitenant-admiraal Johan Gerrit baron van Wassenaar (1672-1723), een nieuw buitenhuis bouwen naar ontwerp van Daniel Marot (1661-1752). Nadat het huis in 1723 was voltooid, overleed plotseling de eigenaar. Zijn enig kind Jacob Jan, een jongentje van nauwelijks 13 jaar wordt de volgende heer van Rosenburg. Zijn vroegtijdige dood in 1728 zou de ondergang vanhet zo geprezen nieuwe bouwwerk tot gevolgd hebben. Zijn erfgenamen moeten in de instandhouding van de buitenplaats geen heil hebben gezien, want de Tegenwoordige Staat zegt: "na dat het Huis nauwelyks voltooid was, heeft men dit voortreflyk Gestigt ten gronde toe geslegt, al de Steenen verkogt, de Lusthoven uitgeroeid en geheel vernietigd, zodaniog dat er nu niets meer van te vinden is." Slechts enkele bijgebouwen waren nog blijven staan.

Op het terrein van de buitenplaats werd in 1963 de gemeentelijke begraafplaats Rosenburgh aangelegd. Van de voormalige buitenplaats zijn alleen de grachten nog zichtbaar. De voormalige hekpijlers van de buitenplaats staan nu bij de ingang naar kasteel Duivenvoorde.

Bewoners

  • 1617 - Adriaen van Ylem
  • 1636 - Pieter de Wit
  • - Jacobus Maestertius
  • 1707 - 1723 Johan Gerrit baron van Wassenaer
  • 1723 - 1728 Jacob Jan van Wassenaer
  • 1728 - Anna Margriet van Wassenaer-Bentinck

Huidige doeleinden

  • Begraafplaats

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600 - 1800.
  • Klooster, L.J. van der - "Ontwerpen van Daniel Marot voor het Huis Rosenburg te Voorschoten", pag. 269-274, KNOB 1962

Foto's © Albert Speelman 2023

@