Buitenplaats Woelwijk

Ligging

Voorschoten - Woelwijklaan 11

Geschiedenis

Uit archiefstukken blijkt dat er in de 16e eeuw hier een boerderij stond. Deze werd omstreeks 1629 herbouwd na een brand. Familie Van Outshoorn kwam in 1654 in bezit van de boerderij met bijbehorende schuren. Het werd in 1762 aangekocht door meester-chirurgijn Joseph van der Lis en gedeeltelijk in gebruik genomen als buitenplaats. De oudste vermelding is van 1738.

De kern van het huis wordt gevormd door de boerderij van ca. 1629 die bestond uit een ruim voorhuis met een dwars aansluitende kelder met opkamer. De opkamer had daarbij het karakter van een 'heerschapskamer' (een kamer in de boerderij gereserveerd voor de eigenaar). Rond 1800 is de opzet van het gebouw sterk gewijzigd. De L-vormige plattegrond werd aangevuld tot een rechthoek. Het hele huis kreeg één gezamenlijk zadeldak. In de loop van de 19e eeuw werd deze echter vervangen door een contructie met twee asymmetrische zadeldaken met in het midden een dakgoot.

Na 1970 is het huis gerestaureerd door architect P. van der Sterre te Leiderdorp.

Bewoners

  • 1654 - familie Van Outshoorn
  • 1762 - Joseph van der Lis
  • 1975 - Vereniging Hendrick de Keyser

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@