Huis De Kieftskamp

Ligging

Vorden - Lindeseweg 6

Geschiedenis

De oudste vermelding dateert van 1626. Er was toen nog geen sprake van een deftig huis, wel van landbouwgronden waar kennelijk veel kieviten zaten. In 1635 werden de landerijen van Kieftskamp samengevoegd met het oudere landgoed Het Wachelink, dat De Kieftskamp aan de noordwestzijde begrensd.

In 1753 werd De Kieftskamp gekocht door de landmeter en architect Gerrit Ravenschot die het uitbreidde met het Nijenhuis. Het beheer van het landgoed liet Ravenschot aan zijn schoonzoon Johan Hendrik Brass, ontvanger der belastingen in Almen en Gorssel. Na het overlijden van Gerrit Ravenschot kwam het landgoed aan zijn dochter Isabella Geertruid die getrouwd was met Brass. In 1776 liet het echtpaar een nieuw landhuis bouwen.

In 1835 werd het landgoed op een openbare veiling gekocht door de familie Storm van ´s-Gravesande, die het tot 1919 in eigendom hield. In 1919 kwam het aan de familie Van de Wall Bake, die het huis in 1920 en 1930 liet vergroten naar plannen van architect S. de Clercq. In 1975 is het landgoed verkocht aan de Stichting Het Geldersch Landschap, die het beheer van het landgoed overdroeg aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.

Bewoners

  • 1753 - Gerrit Ravenschot
  • 1776 - Johan Hendrik Brass x Isabella Geertruid Ravenschot
  • 1835 - 1919 familie Storm van ´s-Gravesande
  • 1919 - 1975 familie Van den Wall Bake
  • 1975 - Het Geldersch Landschap

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Gelderland
  • Landgoederenzone Baakse Beek, ontwerpstudie waterbeheer, cultuurhistorie als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling. - 2006

Foto's © Albert Speelman 2024

@