Huis Het Onstein

Ligging

Vorden - Onsteinseweg 15

Geschiedenis

Het Onstein werd in 1494 voor het eerst vermeld - als boerderij. Het huis werd pas in 1613 gebouwd, dat in 1711, plaats moest maken voor het huidige huis. Deze werd in opdracht van Jan Evert ten Broeck gebouwd. Aan de voor- en achterzijde van het omgrachte landhuis lag een symmetrische siertuin uit circa 1710-11, waarvan het ontwerp wordt toegeschreven aan de hofarchitect Daniël Marot. De siertuinen waren begrensd door lanen die de tuinen scheidden van een geometrisch bos. De meest noordelijke laan was in de vorm van een grand canal dat in verbinding stond met de gracht.

Rond 1800 is de gracht rond het huis verbreed, waardoor het huis in het midden van het omgrachte erf kwam te liggen, en zijn de 18e eeuwse lanen aan de zuidoostzijde van het huis doorgetrokken tot de huidige lengte. Binnen het omgrachte erf werden omstreeks 1875 een koetshuis, dienstwoning en paardenstal gebouwd.

De eigenaar A.E.C.C. van der Heyden liet in 1925 na ontwerp van W. Dorst de kap vervangen, een klokkentoren toevoegen en de traptoren verhogen.

Het landgoed werd in 1961 verkocht aan M.J.A.M. Janssen, die terreinen zocht voor zijn beleggingsmaatschappij. Deze liet één der koetshuizen verbouwen tot weekendhuis, maar door geldelijke problemen is het tot restauratie van het kasteel nooit gekomen. Het huis, toen ondergebracht in "De Eekhoeve BV", werd in 1978 verkocht aan H.D. Melchers, die het gebouw, dat zo'n twintig jaar leeggestaan had, een grondige restauratie liet ondergaan.

Bewoners

  • 1711 - Jan Evert ten Broeck
  • 1852 - familie Van der Heyden van Doornenburg
  • - 1961 Alexander E.C.C. baron van der Heyden
  • 1961 - M.J.A.M. Jansen
  • - 1978 De Eekhoeve BV
  • 1978 - H.D. Melchers

Huidige doeleinden

Opengesteld

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Gelderland

Foto's © Albert Speelman 2024

@