Buitenplaats Brugzicht

Ligging

Vreeland - Bergseweg 6

Andere benaming

Beekzicht, Het Derde Bloemhof, Lommeroord

Geschiedenis

In 1722 kocht de doopsgezinde Pieter Lucas van Beek een huis met (hooi-)berg en schuur en zeven morgen land van de erven Joost Claassen Grevelingh. Uit de beschrijving moet men concluderen dat er sprake is van een boerderij. Van de 15e tot de 17e eeuw lag op het aangekochte land op een omgracht terrein de hofstede Groenevelt. Van Beek noemde zijn huis Beekzicht. In 1723 kocht hij nog een stukje buitendijks land aan de westzijde van de Vecht tegenover zijn bezitting, waarschijnlijk met het doel zijn uitzicht vrij te houden. Een opkamer en een kelder met tooggewelven van de hofstede is in de vorm van een uitbouw aan de linkerzijde nog aanwezig.

In 1749 verkoopt hij zijn hofstede voor 2500 gulden aan mr. Gerard Winter. Ook het stukje land aan de westoever van de Vecht wordt meeverkocht. Gerard was getrouwd met Aletta Maria Duivens. In 1753 werd het huwelijk ontbonden en Aletta kreeg de buitenplaats toebedeeld. Na het overlijden van Aletta in 1758 werd de buitenplaats in 1760 verkocht aan Diederik van Romondt, predikant te Vreeland. De buitenplaats bestaat nu uit "een huis, een koetshuis, een aparte paarden en koeien stalling, een hooiberg, "plezierthuynen, plantgewassen, boomgaard, visvijvers en weylanden" en was zeven morgen groot".Ook het stukje buitendijksland aan de westzijde van de Vecht, nu bebouwd met een schuitenhuis, werd meeverkocht.

Na twee jaar verkocht Van Romondt de buitenplaats aan Anna Jacoba van Heemert (1714-1779), weduwe van Gerard Kuysten van Hoesen (1713-1757), schepen en raad van Amsterdam. In 1782 moet de nog bestaande koetshuis vernieuwd zijn gezien de jaartalsteen op de zuidgevel. Waarschijnlijk heeft L. Kuysten van Hoesen dit gedaan, die naar aan te nemen is de buitenplaats van zijn moeder geérfd heeft. De tuinen en vijvers, lanen en parterres waren toen in Franse stijl aangelegd.

De buitenplaats is voor 1800 in eigendom gekomen van Daniël da Costa Gomez de la Penha. Hij is voor 1806 overleden. Zijn weduwe, Ester Telles da Costa Gomez de la Penha, overleed een jaar later. Naar alle waarschijnlijkheid hebben zij de buitenplaats omgedoopt in "Het Derde Bloemhoff". Hun kinderen Mozes, Gabriël, Rachel en Judith behielden de bezitting tot 1817. In dat jaar werd de buitenplaats geveild voor 9900 gulden aan Johan Willem Meissner.

De hoge verkoopprijs voor de buitenplaats zal veroorzaakt zijn doordat er nogal wat aan verbeterd was. Zo wordt het huis nu als "kapitale heerenhuizinge" genoemd en er is een nieuw gebouwde stalling, koetsman- en tuinmanswoning, en wordt een combinatie koepel en salon voor het eerst vermeld. Het park bevat loodsen en "verdere getimmerten, lanen, slingerbosschen, vischrijke vijver, goudsvischkom, boomgaard, moes- en broeytuinen" nu groot 7 ha 24 are. Nadat de heer Meissner in 1821 naar Gent is verhuisd liet hij de buitenplaats in 1822 veilen. Hij heeft de buitenplaats geheel laten verbouwen naar het huidige uiterlijk in chaletstijl. De noklijn van het dak kwam haaks op de voorgevel hetgeen uniek is voor een buitenplaats in deze streek.

De buitenplaats werd voor 11.000 gulden verkocht aan Louis Joseph baron van Heilmann van Stoutenburg, kolonel commandant van het 2e regiment Huzaren. Hij was getrouwd met Andrica Wicart. De toevoeging "van Stoutenburg" aan zijn naam dateerde van een jaar daarvoor toen hij de heerlijkheid van Stoutenburg en Emlaar onder Amersfoort met huizen en erven had gekocht.

Na het overlijden van de kolonel in 1829 bleef de weduwe met vijf minderjarige kinderen op de buitenplaats wonen. In 1836 was de jongste dochter Josephina getrouwd met dr. Hendricus Barnardus Valkenhoff die als arts in Loenen het huis Bijdorp huurde van de familie Van Reenen. In 1843 werd een boedelscheiding aangevraagd door dr. Valkenhoff. De buitenplaats werd daartoe getaxeerd op 12.500 gulden. In 1845 kwam deze scheiding tot stand waarna Valkenhoff in 1847 het vruchtgebruik en tweevijfde van de blote eigendom kocht.

Begin 1850 werd de buitenplaats met slechts 9710 m2 terrein gekocht door Johan Willem Hachmeester Eekhout, directeur van het Postkantoor te Amsterdam. Acht jaar later laat hij het huis met het gerecudeerde erf veilen. In 1858 wordt voor 7100 gulden Johan Frederik Schutte, makelaar te Amsterdam, die het huis op naam zette van zijn vrouw Maria Catharina Overduin. Hij koopt een jaar later ook het meeste terrein weer terug wat bij de verkoop door dr. Valkenhoff aan diverse mensen was verkocht.

In 1886, na het overlijden van mevrouw Schutte, heeft Johan van Beusekom de buitenplaats voor 10.000 gulden verkocht aan de Amsterdamse makelaar Nicolaas Smit. Hij herdoopt de buitenplaats in Lommeroord. Nog geen twee jaar later wisselt de buitenplaats van eigenaar. De koper is Willem Alexander Insinger. Hij bouwt naast de buitenplaats de Vreelandsche Zuivelfabriek met machinistenwoning en een varkensschuur. De varkens werden vermoedelijk gemest met het afval van de niet te verkopen zuivel.

In 1892 verkoopt hij de fabriek en de buitenplaats voor 24.500 gulden aan de heren jonkheer Henry Tindal en Jan Meinard Simon. Zij brachten de zuivelfabriek in bij de oprichting van de NV Nederlandsche Zuivelfabriek Concordia. Na problemen om de hypotheekrente en -aflossing besloten zij in 1901 de Vreelandsche Zuivelfabriek openbaar te verkopen. De buitenplaats en zuivelfabriek wordt verkocht aan mevrouw Amelie Henrietta Jeanette Grothe-Twiss die met haar man Alexander Lodewijk Grothe op de villa Corvin te Hilversum woont.

Een jaar later wordt de buitenplaats in vier kavels verkocht. Het geheel wordt uiteindelijk gekocht voor 14.577,20 gulden aan de gebroeders Johannes Gerardus Thomas en Joseph Broekmeijer uit Bussum. De laatste komt op het huis wonen. Een half jaar later verkochten zij de buitenplaats voor 9.400 gulden aan mej. Gertrudis Maria Elisabeth Hillebrand.

Zij bewoonde het huis twintig jaar. In 1922 wordt het voor 13.525,00 gulden verkocht aan Hendrik Martinus Berewout. Binnen een jaar verkocht hij het weer voor 15.700 gulden aan de belegger Doting, die het in 1925 van binnen verbouwde. In 1926 verkocht hij de buitenplaats voor 17.500 gulden aan Friedrich Ludwig Bergisch, winkelier in Lunteren.

Bergisch vestigde er een logement in. Kennelijk floreerde het niet, want in 1931 werd er beslag gelegd op de buitenplaats en het werd openbaar verkocht. De belegger Doting kocht de buitenplaats terug voor 8900 gulden. Hij verhuurde het daarna als hotelpension tot hij het eind 1941 aan het er naastgelegen bedrijf, NV Nederlandsche Vatenfabriek, voor 14.500 gulden verkocht.

Na aankoop van het huis werd er nog wat grond bijgekocht. Het koetshuis werd in 1942 teruggekocht van Dirk Pinkster voor 6000 gulden. Bernard van Leer was een groot circusliefhebber. Hij kocht na de oorlog het paardencircus "Kavaljos". De circustent werd achter op het terrein opgezet met twee stalcomplexen er tegen aan. Tot 1986 heeft deze combinatie bestaan en in dat jaar werd het afgebroken. Nu staan daar vrachtwagens van de firma Mur.

Bewoners

 • 1722 - 1749 Pieter Lucas van Beek
 • 1749 - 1753 Gerard Winter x Aletta Maria Duivens
 • 1753 - 1758 Aletta Maria Duivens
 • 1760 - 1762 Diederik van Romondt
 • 1762 - Anna Jacoba van Hemert
 • - 1798 L.Kuysten van Hoesen
 • ca 1799 - 1806 Daniël da Costa Gomez de la Penha
 • 1806 - 1817 erven Daniël en Ester da Costa de la Penha
 • 1817 - 1822 Johan Willem Meissner
 • 1822 - 1847 baron Louis Joseph van Heilmann van Stoutenburg x Andrica Wicart
 • 1847 - 1850 Henricus Barnardus Valkenhoff x Josephina van Heilmann van Stoutenburg
 • 1850 - 1858 Johan Willem Hachmeester Eekhout
 • 1858 - 1886 Johan Frederik Schutte x Maria Catharina Overduin
 • 1886 Johannes van Beusekom
 • 1886 - 1888 Nicolaas Smit
 • 1888 - 1892 Willem Alexander Insinger
 • 1892 - 1901 jhr. Henry Tindal en Jan Meinard Simon
 • 1901 - 1902 Amelie Henriëtte Jeanette Grothe-Twiss
 • 1902 - 1903 Gebroeders Broekmeijer
 • 1903 - 1922 Gertrudis Maria Elisabeth Hillebrand
 • 1922 - 1923 Hendrik Martinus Berewout
 • 1923 - 1926 NV Java, mij. tot expl. en adm. van onroerend goed, directeur K.C. Doting
 • 1926 - 1931 Friedrich Ludwig Bergisch
 • 1931 - 1941 Klaas Christiaan Doting x Caroline Jacoba Jurgens
 • 1941 - familie Van Leer

Huidige doeleinden

Greif Vreeland

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten Inventarisatie Project - gemeente Loenen aan de Vecht
 • Nifterlake jaarboekje 1992 - "Brugzicht te Vreeland" door E. Munnig Schmidt en J. Boerstra - pag. 34-50

Foto's © Albert Speelman 2023

@