Buitenplaats |Vrederust

Ligging

Vreeland - Klapstraat 25

Geschiedenis

Op de plaats van dit huis stonden oorspronkelijk twee dorpshuizen, die na samenvoeging werden omgebouwd tot buitenplaats.

Voor 1920 was het huis eigendom van een kunstenaar, die in de voorgevel een gevelsteen liet aanbrengen met daarop St. Maarten, de schutspatroon van Vreeland. Nadat de kunstenaar in 1920 vertrokken was, stond het huis leeg, tot het in 1940 gekocht werd door de heer J. Molenkamp sr. De heer Molenkamp woonde niet zelf in het huis maar verhuurd het aan o.a. de families v.d. Kaai en van der Tas. De heer Molenkamp bezat veel huizen in de Vechtstreek. Tegen het einde van de maand ging hij overal bij de huurders langs om de huur te innen (met hoge hoed).

In 1966 wordt het huis eigendom van bovengenoemde familie Van der Tas, doordat zij het huis kopen van de heer Molenkamp. Gedurende 7 jaar zijn ze eigenaar, waarna ze het huis verkopen aan Jhr. G.E. Loudon. Deze Jonkheer laat het huis grondig restaureren en verfraaien. Ook de theekoepel wordt door hem hersteld.

In "De Zegepraalende Vecht" uit 1719 wordt er een vierkante koepel afgebeeld, waarbij de opmerking staat dat deze koepel afkomstig is van Ouderhoek in Nieuwersluis. Op een afbeelding uit 1745 van J. de Beyer is er ook een theekoepel afgebeeld, alleen is deze nu achthoekig. Van een eeuw later is er ook een afbeelding bewaard gebleven van de hand van P.J. Lutgers uit 1836. Hierop zien we opnieuw een theekoepel in een andere vorm, de vorm die de koepel nu ook nog heeft. Tenslotte vinden we op het terrein een klein koetshuis.

Wanneer we via de voordeur het huis binnen gaan, komen we in een kleine hal, met daarachter de gang met marmeren vloertegels. In één wand is stucwerk aangebracht, voorstellende een putto met bloemenguirlande, een springende haas en een roofvogel. Een putto is een naakt jongetje met meestal vleugels. Verder zijn alle versieringen uit het huis verdwenen in de periode 1920 tot 1940, toen het huis leeg stond.

Sinds 1984 wordt het huis bewoond door Mr. F.C. de Hosson en mevrouw Mr. J.M. Vonk. Door deze eigenaar werd in de tuinkamer een empire schoorsteenmantel aangebracht.

Bewoners

  • 1920 - 1940 leegstand
  • 1940 - 1966 J. Molenkamp sr.
  • 1966 - 1973 familie Van der Tas
  • 1973 - 1984 jhr. G.E. Louden
  • 1984 mr. F.C. de Hosson en mw mr. J.M. Vonk

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
  • Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1993

Foto's © Albert Speelman 2024

@