Buitenplaats VreedeHorst

Ligging

Vreeland - Bergseweg 18

Andere benaming

(Vredehorst)

Geschiedenis

Op een kaart uit ca. 1709 van P. Schenk staat de naam Vredehorst reeds aangegeven. De kaart is uitgegeven door de weduwe van Nicolaas Visscher voor de ambachtsheer van Mijnden en de beide Loosdrechten "Jeronimo de Haze de Georgio".

De "heerenhuisinge met boerenwoninge, schuur en hooyberg met 6 morgen land" werd in 1761 gekocht voor 2.000 gulden van Dirck van Voorthuysen door de Duitser H.R, Sprenkelman uit Iserlohn en de Engelsen Thomas Harper en Thomas King. 21 morgen land werd door de toenmalige eigenaar zelf behouden.

Op 4 december 1769 is, volgens een oude akte in het gemeentearchief van Amstedam, Pieter van Dokkum directeur van de sitsendrukkerij te Vreeland in dienst van de eigenaar Herman Richard Sprenckelman op Vreedenhorst. Het katoendrukken was kennelijk een geheim procédé, want de werklieden moesten voor schout en schepenen een eed van geheimhouding afleggen. Het bedrijf werd door boom- en watersingels aan ongewenste inkijk en bezoek ontrokken. Er werden 100 aandelen op 31 december 1769 uitgegeven, ieder groot 1.200 gulden., rechtgevende op een honderste deel van de katoendrukkerij. Vier van deze aandelen bevonden zich in 1806 in het bezit van Theodorus ter Maat, chirurgijn, via vererving van zijn vrouw A.M. Heman. In 1810 werd besloten door de aandeelhouders om het bedrijf te liquideren.

Het grondgebied van de buitenplaats was in 1848 vier bunder 96 roe en 80 el groot. In 1934 werd het grondgebied verder verkleind tot 1 ha 1 are. In 2001 is het gebied weer uitgebreid tot 7 ha. Op het aangekochte terrein werd een tuin/landschapsontwerp aangelegd in hedendaagse stijl naar oud principe, geheel in het kader van natuurontwikkeling. Het terrein is deels ingericht als gemengd parkbos, met een bloemrijk grasland en enkele bomen. Hierin zijn sloten uitgegraven in de vorm van een ganzenvoet en is er een klein, zogenaamd Rousseau-eilandje te vinden.

De bouwvallige achteraanbouw van het herenhuis, daterend uit 1770, werd afgebroken en vervangen door historiserende nieuwbouw, Bij dit huis hoorde ook een steiger aan de Vecht, waarvoor in 1933 nog 2 gulden per jaar aan de staat betaald moest worden.

Bewoners

 • - 1728 Barbara Jacoba Schouten
 • 1728 - 1732 Jan van der Heijden
 • 1732 - 1741 Coenraad Struijkman
 • 1741 - 1748 Pieter Gijsbert van den Ouwden
 • 1748 - 1761 Dirk van Voorthuijsen
 • 1761 - 1766 Herman Richard Sprenkelman, Thomas Harper en Thomas King
 • 1766 - 1769 Herman Richard Sprenkleman
 • 1769 - 1811 Pieter van Dokkum en Compagnie
 • 1811 - 1814 Arent Horstman
 • 1814 Frans Poortenaar
 • 1814 - 1819 Jan Bouten
 • 1819 - 1829 Johan Christiaan Cors
 • 1829 - 1832 Carl van Walree
 • 1832 - 1833 erven Carl van Walree
 • 1833 - 1845 Abraham van Santbergen
 • 1845 - 1847 Jan Heimens
 • 1847 - 1857 Hendrik Menne
 • 1857 - 1859 George Philip Panhorst
 • 1859 - 1872 Hendrik Rudolph Wasmuth
 • 1872 - 1906 Gerrit Brink
 • 1906 - 1910 Johannes Andries Homeijer
 • 1910 - 1916 Hendrik Pouw
 • 1916 - 1933 Pieter Johan Coenraad Blatt en Christiaan Blatt
 • 1933 - 1934 Jacob Molenkamp
 • 1934 - 1936 Mathilda Catharina Lydia x Johannes Vrouwenvelder en Maria Aleida Romp x Marinus Albert van den Berg
 • 1936 - 1937 Jacob Ooms
 • 1937 - 1955 Johan Marie Willeman x Jacoba van Zijl
 • 1955 - 1957 Jacoba van Zijl
 • 1957 - 1972 jhr. J.P. Beelaerts van Blokland x Gerda Kalff
 • 1972 - Gerda Kalff

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Website buitenplaats Vreedenhorst

Bronverwijzing

 • Historische buitenplaatsen in particulier bezit
 • Plaatsen langs de Vecht en de Angstel, 1993

Foto's © Albert Speelman 2024

@