Buitenplaats Beukenhorst

Ligging

Vught

Geschiedenis

De buitenplaats ontstond aan het einde van de 18e eeuw. Bij de publieke verkoop van het afgebrande huis Zorgvlydt op 15 september 1780 kocht mr. Theodoor François van Santvoort een weiland dat grensde aan zijn eigen grondbezit. En bouwde hier zijn buitenhuis. In 1811 is hij overleden.

Op 7 februari 1818 werd het landgoed door de erfgenamen van mr. Theodoor van Santvoort verkocht aan Johanna Christina Antonia van Lanschot. Het herenhuis bestond toen uit drie kamers, dienstbodenkamer, keuken en kelder. Hieromheen lagen de boerderij, tuinen, moestuin, boomgaard, koetshuis en duiventil.

Na aankoop breidde zij haar grondbezit nog flink uit. In 1855 kocht zij uit de nalatenschap van haar zwager Victor Andreas van Rijckevorsel diverse goederen. In 1859 overleed Johanna van Lanschot. Waarna de eigendom van de buitenplaats overging op haar neef Henricus Joannes van Lanschot. Hij was getrouwd met Paulina Th. V.A. van der Kun. Zijn huwelijk bleef kinderloos. Na hun overlijden ging de buitenplaats over op mr. Victor Théodore Joseph Marie Tilman.

In 1915 wordt het verkocht aan Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen (1882 - 1962). In 1905 trouwde hij met Sophia Schout Velthuijs (1182 - 1976). In 1925 liet hij het oude landhuis slopen en vervangen door een nieuwe, door architectenbureau K.C. Suijling en zonen te Den Bosch ontworpen villa. Het nieuwe huis is, qua opbouw met gevelindeling, kap en warande, geïnspereerd op het oude huis. De neo-gotische watertoren, bijgebouwen en kassen bleven gehandhaafd.

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog was Beukenhorst al meerdere malen beschoten. Op 8 maart 1945 werd het huis zwaar beschadigd door een neerstortende V-1.

In 1950 is het zwaar beschadigde huis gerestaureerd. In de jaren 80 van de 20ste eeuw werd het huis verhuurd aan de toenmalige commissaris der Koningin van Noord-Brabant, Dries van Agt. Na het vertrek van Van Agt werd het huis bewoond door de familie Van Rijckevorsel-van Asch en Wijck.

Bewoners

  • ca 1780 - 1818 mr. Theodoor François van Santvoort x Johanna ten Croye
  • 1818 - 1859 Johanna Christina Antonia van Lanschot
  • 1861 - Henricus Joannes van Lanschot x Paulina Th. V.A. van der Kun
  • - 1915 mr. Victor Théodore Joseph Marie Tilman x Josephina Philomena Rouppe van der Voort
  • 1915 - 1976 Frederik Hendrik Fenter van Vlissingen x Sophia Schout Velthuijs
  • 1976 - verhuurd door de erfgenamen

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Immerseel, Ronald van. "De buitenplaats Beukenhorst te Vught" uit: De Woonstede door de eeuwen heen, nr. 137 (pag. 2-10)

Foto's © Albert Speelman 2024

@