Landhuis Bleijendijk

Ligging

Vught – Bleijendijk 2

Geschiedenis

Dit landgoed was al in de 18e eeuw bekend. Het huidige landhuis dateert waarschijnlijk uit het derde kwart van de 19e eeuw, maar heeft een oudere kern.

De oudst bekende inwoner was Victor van Beughem, advocaat in Den Bosch. Na het overlijden van zijn tweede vrouw kreeg Paulus Suijskens, Victors erfgenaam, het recht om op Bleijendijk te wonen. In 1762 werd het landgoed publiekelijk verkocht aan Claudius Antonius Lormier en zijn broer Hendrik.

Herman Martijn van Ermel, luitenant van de cavalerie werd in 1776 eigenaar van het landgoed. In 1817 is Paulus Anne van Beresteyn de eigenaar. Vanaf 1885 is de familie Van Rijckevorsel eigenaar van het landgoed.

In 1919 wordt het landgoed verkocht aan Anton Klümper uit Velen (Duitsland). Hij verkocht hetzelfde jaar nog door aan Engelbert, Freiherr von Kerckerinck zur Borg. Deze heeft nooit op het landgoed gewoond. Hij verkocht het in 1931 aan Willem van Beuningen.

Het echtpaar W. en Ch. E. van Beuningen breidde het herenhuis in 1935 uit met twee woonhuizen voor personeel, grenzend aan de westgevel. Ten oosten van deze woningen werd een stal aangebouwd.

In 1955 kwam het landgoed in bezit van de familie Teuling tot de verkoop in 2013 aan de familie Kooistra.

Bewoners

 • - Victor van Beughem
 • - Paulus Suijskens
 • 1762 – Claudius Antonius Lormier en Hendrik Lormier
 • 1776 – Herman Martijn van Ermel
 • 1817 – Paulus Anne van Beresteyn
 • 1885 – familie Van Rijckevorsel
 • 1928 – W. en Ch. E. van Beuningen
 • 1919 Anton Klümper
 • 1919 – 1931 Engelbert Freiherr von Kerckerinck zur Borg
 • 1931 – Willem van Beuningen
 • 1955 – familie Teulings
 • - 2013 Anneke Teulings
 • 2013 – 2015 Karts J Kooistra
 • 2015 – Karts J Kooistra en Herma B Winnemuller
 •  

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk. Het landgoed is deels toegankelijk

Bronverwijzing

• Website rijksmonumenten - Landhuis Bleijendijk

Foto's © Albert Speelman 2023

@