Buitenplaats Ouwerkerk

Ligging

Vught

Andere benaming

Jagershagen

Geschiedenis

 • In 1803 kocht mr. Hendrik Bernard Martini (1768 - 1848) het landgoed. Hij liet het bestaande landhuis afbreken en een nieuw huis bouwen in Italiaanse stijl. Door regelmatige aankopen breidde hij het landgoed uit totdat het in 1846 een omvang bereikte van ruim 150 ha.
 • Zijn zoon, jhr. Antoni Martini, heer van Geffen, nam de ontginning van de woeste gronden ter hand. Hij liet in 1820 een boerderij-landhuis bouwen. Hij noemde deze boerderij Piacenza. In 1852 werd een tweede boerderij gebouwd.
 • Na de dood van mr. Hendrik Bernard Martini werd het landhuis verkocht en trok de familie zich terug op Piacenza.
 • Op 30 oktober 1883 stierf de laatste in Vught op Piacenza wonende eigenaar, jhr. mr. H.B. Martini, kinderloos. Het bezit werd verkocht en ca. 50 ha. kwam in het bezit van de familie Worst, een notarisfamilieuit 's Hertogenbosch, die het terrein verder exploiteerde. Zij lieten een klein huis bouwen voor de jacht en als zomerverblijf. In 1920 werd het gekocht door de heer K.W.F. Scholten van Aschat. Hij woonde zelf in Ulvenhout, maar zijn zoon M.V.E.Ph. vestigde zich met zijn vrouw op het door de familie Worst gebouwde zomerhuis, na het te hebben verbouwd en vergroot.
 • Het landhuis Ouwerkerk is in de 19e eeuw afgebroken voor de aanleg van de spoorweg Vught - Boxtel. Het huis Piacenza is na de Tweede Wereldoorlog afgebroken om plaats te maken voor een moderne boerderij. Alleen de in 1852 gebouwde boerderij herinnert door haar gevelsteen nog aan de familie Martini.

Bewoners

 • - familie Van Hanswijk
 • 1803 - 1848 mr. Hendrik Bernhard Martini

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Opengesteld

 • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • De Brabantse Leeuw, mr. J. Belonge: "Een vervormd gedenkteken in Vught", 1979, pag. 62-63
 • Overzicht Aangesloten Particuliere Landgoederen "Van niets tot iets".

Foto's © Albert Speelman 2024

@