Buitenplaats Souburg

Ligging

Waddinxveen -

Andere benaming

Den Thoorn

Geschiedenis

Joshua van Belle, ‘de oudere’ heeft het ambacht Noord-Waddinxveen en de Vrije heerlijkheid Huijbertsgerecht in 1675 gekocht samen met ‘de huijsinge met den Thoorn, genaamd ’t huijs te Souburgh, met erff, bergh (hooiberg), shuur en beporinge, met het verlaat (sluis), nog een huijs, timmerhuijs en scheepmakersheldinge, 6 mergen hoij als weijlant’.

Na het overlijden van Jacob van Belle wordt Adriaan Reepmaker (1719 - 1780) ambachtsheer van Noord-Waddinxveen en Vrijheer van St. Huijertsgerecht. Hij is in 1744 getrouwd met Jacoba Catharina van Belle, dochter van Jacob van Belle. De familie woont tijdens de winter in Rotterdam. Zomers wordt dan doorgebracht op het landgoed Souburgh. Adriaan wordt in 1749 schepen en vroedschapslid en is hij enkele jaren burgemeester van Rotterdam.

Jacob Reepmaker (1748 -1828), zoon van Adriaan Reepmaker, trouwt in 1772 met Emmerentia Christina Rees. Jacob is van 1780 tot 1788 lid van de vroedschap en in 1787 wordt hij burgemeester van Rotterdam.

Na zijn overlijden in 1828 besluiten de erfgenamen het huis Souburgh en het landgoed openbaar te verkopen. Het huis wordt afgebroken, de fraaie tuinen omgeploegd tot weiland.

Bewoners

  • 1675 – Joshua van Belle
  • - Jacob van Belle
  • - 1780 Adriaan Reepmaker x Jacoba Catharina van Belle
  • 1780 – 1828 Jacob Reepmaker x Emmerentia Christina Rees
  • 1828 verkoop en sloop

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Kees Verlooij. ‘De familie Reepmaker. Een notabele familie met honderd jaar invloed in Waddinxveen’ - Het dorp Waddinxveen. Jaargang 23, nr. 3 – 2015.

Foto's © Albert Speelman 2023

@