Landgoed Belmonte

Ligging

Wageningen - Generaal Foulkesweg 94

Geschiedenis

In de 17e eeuw waren grote delen van de landbouwgronden op de Wageningse Berg in eigendom van Lubbert Adolph Torck. Een deel van de gronden werd rond 1800 gekocht door Frans Godard van Lynden van Hemmen. Hij liet er een boswachterswoning en een theekoepel bouwen. Zijn schoonzoon Thierry Juste, baron De Constant Rebecque de Villars liet hier in 1843 een nieuw landhuis bouwen in Italiaanse stijl met een spectaculair uitzicht over de Nederrijn.

Hij richtte zijn 17 hectare grote bezit   in als landgoed. Oorspronkelijk bestond het uit hakhoutbos, akkerbouwland en tuinderijen. Door Jan David Zocher jr. werd het gebied omgevormd naar een park in de voor die tijd gebruikelijke Engelse landschapsstijl. De eigendommen strekten zich uit tot over de Holleweg. Hier werd nabij de restanten van een oude kapel een grafmonument ingericht.

In 1936 kwam het in bezit van Het Geldersch Landschap en de gemeente Wageningen.

Tijdens de Twee Wereldoorlog werd het huis vernietigd. De Landbouwhogeschool kocht in 1951 het terrein van Het Geldersch Landschap, als uitbreiding voor het even lager op de Wageningse Berg gelegen arboretum De Dreijen. Op het terrein werd een dienstwoning gebouwd naar ontwerp van G. Feenstra uit Arnhem. Het ontwerp van het Arboretum is van J.T.P. Bijhouwer.

Sinds 2012 draagt de Stichting Belmonte Arboretum (SBA) de verantwoordelijkheid voor het beheer.

Bewoners

  • 1800 – Frans Godard van Lynden van Hemmen
  • 1843 – Thierru Juste, baron De Constant Rebecque de Villars
  • 1936 – 1951 Het Geldersch Landschap
  • 1951 – 2012 Landbouwhogeschool Wageningen
  • 2012 – Stichting Belmonte Arboretum

Huidige doeleinden

Belmonte Arboretum

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Wikipedia
  • Website Belmonte Arboretum
  • Gelders Arcadië - Atlas van een buitenplaatsenlandschap

Foto's © Albert Speelman 2020

@