Buitenplaats Nudenoord

Ligging

Wageningen - Lawickse Allee 71

Geschiedenis

In 1842 werd de buitenplaats gebouwd door de joodse grootgrondbezitter Jacob Marcus Rosenik (1775 - 1853). In die tijd was hij de grootste grootgrondbezitter van Wageningen met 216 hectare. Omstreeks 1860 werd het gebouw grondig verbouwd. Van 1871 tot 1876 was het in eigendom van Guillaume Groen van Prinsterer (1801 - 1876). De buitenplaats werd daarna nog een halve eeuw gebruikt als particuliere bewoning en heeft daarna gefunctioneerd als pension en vervolgens als studentenhuis.

Bewoners

  • 1842 - Jacob Marcus Rosenik
  • 1871 - 1876 Guillaume Groen van Prinsterer

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Gelders Arcadië - Atlas van een buitenplaatsenlandschap - 2011
  • Wikipedia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2019

@