Buitenplaats Nudenoord

Ligging

Wageningen - Lawickse Allee 71

Geschiedenis

In 1841 of 1842 werd de buitenplaats gebouwd door de grootgrondbezitter Jacob Marcus Rosenik (1775 - 1853). In die tijd was hij de grootste grootgrondbezitter van Wageningen met 216 hectare. Omstreeks 1860 werd het gebouw grondig verbouwd. Van 1871 tot 1876 was het in eigendom van Guillaume Groen van Prinsterer (1801 - 1876). De buitenplaats werd daarna nog een halve eeuw gebruikt als particuliere bewoning en heeft daarna gefunctioneerd als pension en vervolgens als studentenhuis.

Bewoners

 • - 1853 C.R.F. Braams (huurder)
 • 1853 - 1873 eigenaren het echtpaar J. Wertheim en M. Wertheim Rosenik en het echtpaar A. Wertjeim en J.S. Wertheim-Rosenik
 • 1873 - 1878 eigenaren het echtpaar Groen van Prinsterer-van der Hoop en de wed. J.C. Holtius-van den Broeke; de laatste is tevens bewoonster
 • 1878 - 1890 eigenaar C.J. van der Chijs, bewoner W.F. Schimmel
 • 1890 - 1894 eigenaar de wed. E. van de Pol-de Ridder, bewoner J. Keijser
 • 1894 - 1904 eigenaar/bewoner B. Meek
 • 1904 - ? eigenaar F.L. van der Vinne

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Gelders Arcadië - Atlas van een buitenplaatsenlandschap - 2011
 • Wikipedia
 • Gemeentearchief Wageningen

Foto's © Albert Speelman 2024

@