Villa Sanoer

Ligging

Wageningen - Geertjesweg 55

Geschiedenis

De buitenplaats ontstond nadat de Indonesische familie De Vries in 1880 9 ha grond (bos en bouwland) aankocht aan de oostkant van de Wageningse eng.

Voor het ontwerp van de buitenplaats huurde de familie in 1887 J.A. Lombard uit Antwerpen in, die een tuin in gemengde stijl creëerde, een combinatie van de landschapsstijl met geometrische structuren. Hij ontwierp ook de bijgebouwen: een koetshuis met dienstwoning, een atelier in de moestuin en een oranjerie met tuinhuis. Vermoedelijk heeft hij ook het hoofdgebouw ontworpen.

De villa werd vermoedelijk gebouwd rond 1906/1907.

Na het overlijden van de heer en mevrouw De Vries en hun oudste zoon, en het verblijf van hun jongste zoon in Indië, bleef het huis enige tijd leeg staan.

Begin jaren dertig van de vorige eeuw werd de buitenplaats verkocht aan mevrouw Van de Westering, die er een pension wilde beginnen. Van de oorspronkelijke 9 ha verkocht zij de akkers (6,7 ha). Ze behield de 2,3 ha die het tuingedeelte vormden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de buitenplaats ernstig beschadigd. De bijgebouwen werden verwoest en de villa werd beschadigd. Na de oorlog werd het huis provisorisch hersteld en begon zij weer met de verhuur van kamers aan studenten. In 1947 wordt Villa Sanoer een Corpshuis, waar het wapen in de voorgevel aan refereert, en basis voor het studentengezelschap “Tire Haut”, dat gelieerd is aan de Wageningse Studentenvereniging Ceres.

In 1972 werd de buitenplaats, de villa met de dan 2,3 ha grote tuin, opgedeeld in 5 percelen. Het perceel met de villa werd verkocht aan de heer J. ter Horst. Hij bewoonde het huis niet, maar continueerde wel de exploitatie door de verhuur van kamers aan studenten. Hij renoveerde, bijgestaan door een van de bewoners, de heer Best, een deel van het huis.

De heer Best kocht in 1980 de villa. In 1984 kocht hij van mevrouw Van de Westering de voormalige moestuin en het perceel ten noorden van de Kleikampselaan. Hij herstelde de tuinen. In 2019 overleed Best; het huis is thans eigendom van een stichting die het huis als studentenwoning exploiteert.

Bewoners

  • - familie De Vries
  • 1930 – 1972 mw Van de Westering
  • 1972 – 1980 dhr J. ter Horst
  • 1980 – 2019  dr. ir. R. Best
  • 2019 - Stichting Buitenplaats Villa Sanoer

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Gelders Arcadië - Atlas van een buitenplaatsenlandschap
  • Villa Sanoer. Plan voor instandhouding en beheer voor de tuin - 2009
  • Gemeentearchief Wageningen

Foto's © Albert Speelman 2024

@