Buitenplaats Leevliet

Ligging

Warmond - Jan Steenlaan 13

Geschiedenis

De buitenplaats werd gesticht door kunstschilder Carel de Moor (1655 - 1738) door samenvoeging van enkele percelen grond aan weerszijden van de Buurweg. Hij woonde hier van 1724 tot 1738. Na zijn dood woonde zijn zoon Carel Izaak de Moor, kunstschilder, hier tot 1751.

Het complex werd in 1753 omschreven als "een huys en erven, sijnde een buytenplaats, genaemd Leevliet". In 1772 was er sprake van vandalisme op de buitenplaats. Verscheidene beelden in het park waren van hun voetstukken getrokken, bloemperken beschadigd en bankjes vernield. Ook was er schade aan een 'vinkehuys'. De toenmalige eigenaar, Isaac Maillart, loofde 20 gouden dukaten uit om de daders te pakken te krijgen.

In 1790 heeft Hieronymus van Alphen de buitenplaats voor ƒ 6.250,-- gekocht van Hendrik Sandijk. Volgens de koopakte ging het om een 'extra ordinaire welgesitueerde riante en weldoortimmerde Heere Huizinge of Buitenplaats', waarvan de ruime zaal, behangsels, schilderij en girandoles aparte vermelding kregen.

In de verkoopakte van 26 oktober 1793 wordt het huis omschreven als "voorzien van diversche, meest behangen zo beneeden als booven, vertrekken waaronder een ruime zaal deszelfs uitzicht hebbende over de Leede op de stad Leyden, de Zijl en elders, voorts keuken, kelder en tuynmanshuizinge, schuytenhuis en vischblok’. De tuin was beplant met ‘exquise vruchtboomen en betimmert met diversche druiven- en persikkekassen’.

Door Nicolaas Smallenburg werd de buitenplaats aanzienlijk uitgebreid. Rond 1830 liet hij een parkontwerp in landschappelijke stijl maken en uitvoeren.

Rond 1900 werd het huis verbouwd tot of vervangen door een huis in neo-renaissancestijl, dat in 1969 werd afgebroken. Van een buitenplaats was al lang geen sprake meer. Het terrein raakte in de loop van de tijd volledig versnipperd.

Bewoners

  • 1724 - 1738 Carel de Moor
  • 1738 - 1751 Carel Izaak de Moor
  • - Isaac Maillart
  • - 1790 Hendrik Sandijk
  • 1790 - 1973 Hieronymus van Alphen
  • - Nicolaas Smallenburg

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2023

@