Buitenplaats Oostergeest

Ligging

Warmond - Laan van Oostergeest 1

Andere benaming

De Hoop

Geschiedenis

Cornelis van Rosenburgh, baljuw en schout van Warmond van 1645 tot 1659, koopt op 20 augustus 1651 een erf van ongeveer 300 roeden met een huis erop. Hij heeft de ‘huysinge”, die op het erf stond laten afbreken en een nieuw buitenhuis gebouwd.

Na het overlijden Van Rosenburgh kwam het in bezit van Jacobus Bouman, waarschijnlijk een familielid van Cornelis. Volgende eigenaar was Pieter Drijfaen. Na het overlijden van Pieter, werd zijn dochter Anna, getrouwd met Dirck van Sonnevelt, eigenaar. Dirck werd eigenaar in 1685 na het overlijden van Anna. Hij verkocht het voor ƒ 3.000 op 2 mei 1687 aan mr. Frans van Merwen.

Het bezit Van Merwen werd op 16 juni 1689 voor ƒ 908 verkocht aan Mathijs van Halmael (1620- ), getrouwd met Elisabeth van Hummel. Na zijn overlijden verkochten zijn drie zoons, Salomon, Jacobus en Gerrit de hofstede op 3 februari 1702 voor ƒ 3.600 aan Abraham Oudenhoorn. Hij breidde omstreeks het huis uit met een koepelkamer of speelhuis.

Op 15 februari 1715 verkocht hij het aan dr. Johan Conrad Amman (1669-1724), grondlegger van het doofstommen onderwijs, voor ƒ 2.800. Na het overlijden van Johan Conrad in 1724 bleef zijn weduwe Maria Birrius (dochter van Elias Peer, juwelier te Amsterdam) nog enige tijd wonen op de hofstede. Zij verkocht het op 15 mei 1726 voor ƒ 2.400 aan Cornelis Schrijver te Rotterdam, die het huis kocht voor zijn zoon ds. Paridanus Schrijver. Hij heeft van de hofstede een buitenplaats gemaakt. Het huis heette aanvankelijk "De Hoop", maar zij hebben de naam "Oostergeest" aan gegeven. Zij kochten in 1729 de omringende landerijen aan. Ook hebben zij een ontwerp voor de inrichting van het terrein laten maken in de dan heersende mode: de Franse tuinstijl.

Hij heeft niet lang van de buitenplaats kunnen genieten. Op 31 juli 1733 is hij overleden en de hofstede werd door zijn erfgenamen voor ƒ 6.000 verkocht aan Pieter van Hoogmade. ‘Een hofstede genaemt Oostergeest, bestaande in een complete heere huysinge, speelhuys en orangerie, groot circa ses mergen 289 roeden’ en ‘nog twee parthijen weijland, genaamt het Clooster, gelegen naast den anderen in de Clinkenberger polder, agter de voorgemelte hofstede, samen groot circa drie morgen 230 roeden’. Hij trouwde met Sara Maria van Peene.

Na zijn overlijden op 14 januari 1742 bleef de hofstede in bezit van zijn weduwe, die het op 31 oktober 1746 voor ƒ 7.250 verkoopt aan Abraham Edens, gepensioneerde garenhandelaar uit Rotterdam. Hij vergrootte het gebied met een stuk bouwland, waarop de kort tevoren afgebroken buitenplaats Schoonoord had gestaan.

Na zijn overlijden op 16 juni 1765 werd de hofstede, conform zijn testament, overgedragen aan Anna en Johanna de Smidts. Zij waren de dochters van Pieter de Smidts en Anna Toe Laer uit Utrecht en woonden al enige tijd in Warmond. Een derde dochter, Maria, getrouwd met Bernardus van Geemen, werd na het overlijden van Johanna in 1799 mede-eigenaresse. Anna de Smidts verkocht haar aandeel in de buitenplaats voor ƒ 1.000 aan haar zwager Bernardus van Geemen op 11 augustus 1780. Hij overleed kort daarna op 7 januari 1781.

Na het overlijden van Maria de Smidts in 1798 kwam het in bezit van haar dochter Johanna. Zij was getrouwd met Adolph Wolters. Haar man overleed in 1835 en zij in 1839.

Op 10 oktober 1839 werd de buitenplaats voor ƒ 23.200 openbaar verkocht aan jonkvrouw Aleida Hermanna Christina van der Wijck. Die op 19 juli 1938 getrouwd is met Otto Leopold Graaf van Limburg Stirum. Hij liet grootte veranderingen aanbrengen op de buitenplaats. Hij kreeg vergunning om het oude kerkepad, dat recht op het huis aanliep, te verwijderen en daarvoor de tegenwoordige oprijlaan van Oostergeest, tevens toegang tot de kerk, aan te leggen. De tuinaanleg werd geheel gewijzigd in Engelse landschapstijl.

Na het overlijden van Hermanna Christina in 1849 verkocht Otto Leopold de buitenplaats aan Hillegonda Rachel Ganderheyden, weduwe van dr. Wilhelmus Leemans op 23 februari 1850. De familie bezat toen al enige tijd het huis Welgelegen aan de Leede in Warmond. Sindsdien is de buitenplaats in het bezit gebleven van de familie Leemans.

Bewoners

 • 1651 - Cornelis van Rosenburgh
 • - Jacobus Bouman
 • - Pieter Drijfaen
 • - Anna Drijfaen x Dirck van Sonnevelt
 • 1685 – 1687 Dirck van Sonnevelt
 • 1687 – 1689 Frans van Merwen
 • 1689 – 1702 Mathijs van Halmael x Elisabeth van Hummel
 • 1702 – 1715 Abraham Oudenhoorn
 • 1715 - 1724  Johan Conrad Amman x Maria Birrius
 • 1724 – 1726 Maria Birrius
 • 1726 - Cornelis Schrijver en Paridanus Schrijver
 • - 1733 Paridanus Schrijver
 • 1734 – 1742 Pieter van Hoogmade x Sara Maria van Peene
 • 1742 – 1746 Sara Maria van Peene
 • 1746 – 1765 Abraham Adens
 • 1765 – 1779 Anna en Johanna de Smidts
 • 1779 – 1780 Anna en Maria de Smidts x Bernardus van Geemen
 • 1780 – 1781 Maria de Smidts x Bernardus van Geemen\
 • 1781 – 1798 Maria de Smidts
 • 1798 – 1835 Johanna van Geemen x Adolph Wolters
 • 1835 – 1839 Johanna van Geemen
 • 1839 – 1849 Aleida Hermana Christina van der Wijck x Otto Leopold Graaf van Limburg Stirum
 • 1849 – 1850 Otto Leopold Graaf van Limburg Stirum
 • 1850 – Hillegonda Rachel Ganderheyden
 • - familie Leemans

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk
 • Het park is alleen toegankelijk met een toegangskaart. Deze kan gekocht worden bij het Huis voor € 1,20 per persoon.

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • Folder Landgoed Oostergeest te Warmond
 • Leemans, W.F. – “Twee oude Hofsteden te Warmond, Oostergeest en het voormalige Schoonoord” – Leidsch jaarboekje 1939, pag 90-100

Foto's © Albert Speelman 2024

@