Buitenplaats Schoonoord

Ligging

Warmond -

Geschiedenis

Al in 1667 stond hier al een huis, eigendom van Clara Erasmus en Hendriefta van der Seyll, dat op 9 mei op last van Sara Bonnecroy executoriaal werd verkocht. Koper was Maria van Velsen voor ƒ 800.

Op 29 februari 1708 verkopen Abraham Groenendaal en Balte Vens dit huis en erf, groot 202 roeden aan Willeboort van Slinger-Zandt. Die al op 3 juli 1715 weer verkoopt aan Joseph Hewlate voor ƒ 170 verkocht. Gezien de prijs zal Hewlate op zijn erf niet veel meer dan een bouwval hebben aangetroffen.

Joseph Hewlate, een Engelse koopman te Amsterdam, heeft na deze aankoop hier een buitenplaats laten bouwen. In 1720, wanneer hij zijn bezit vergroot met een aangrenzend boomgaardje, wordt hij eigenaar van ‘seeker plaisier plaasje’ genoemd. Hij heeft niet lang van zijn bezit genoten. In 1728 schijnt hij naar Engeland teruggegaan te zijn en zijn zoon, Joseph Hewlat jr., verkoopt op 17 juni 1731 voor ƒ 3.500 ‘een huys en erve met sijn plantagie en stallinge, sijnde een buytenplaats’ groot 413 roeden, gelegen in de kerkbuurt aan Henrie Colonius, koopman te Amsterdam.

Hendrik verkoopt op 4 januari 1735 voor ƒ 2.000 aan Anna Elisabeth Glimmer, weduwe van François Athoine Graaf de Rayneval. Na haar overlijden op 25 oktober 1748 werd Schoonoord in opdracht van haar zoon Jean Gabriel Graaf de Rayneval op 22 april 1750 verkocht voor ƒ 1.400 aan Maria van Duynen, weduwe van Anthony van Deutekom.

Schoonoord, dat waarschijnlijk toen al in verval was geraakt, werd afgebroken, wat blijkt uit de laatste acte van 5 december 1753, waarbij aan Abrahem Edens, eigenaar van buitenplaats Oostergeest, verkocht werd: ‘een partije land groot 413 roeden, waarop voor dezen een heeren-huysing gestaan heeft genaamd Schoonoord op de caart geteekent no. 28, 29, 30 en 31, gelegen in de Kerkbuurt’. De koopprijs bedroeg ƒ 275, nog minder dan Hewlate ongeveer 40 jaar voor hetzelfde stukje grond had betaald.

Bewoners

 • - 1667 Clara Erasmus en Hendriefta van der Seyll
 • 1667 – Maria van Velsen
 • - 1708 Abraham Groenendaal en Balte Vens
 • 1708 – 1715 Willeboort van Slinger-Zandt
 • 1715 – 1731 Joseph Hewlate
 • 1731 – 1734 Henrie Colonius
 • 1734 – 1748 Anna Elisabeth Glimmer
 • 1748 – 1750 Jean Gabriel Graaf de Rayneval
 • 1750 – 1753 Maria van Duynen
 • 1753 – Abraham Edens

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Leemans, W.F. – “Twee oude Hofsteden te Warmond, Oostergeest en het voormalige Schoonoord” – Leidsch jaarboekje 1939, pag 88-90

Foto's © Albert Speelman 2024

@